De VVD zal niet instemmen met een rookverbod in kleine cafés zonder personeel. Dat laat VVD-Kamerlid Arno Rutte weten aan NU.nl.

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) kwam een jaar geleden op verzoek van een meerderheid van de Tweede Kamer met een wetsvoorstel om de uitzonderingspositie voor de kleine café's te schrappen.

De motie, van ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber, die Van Rijn daartoe opriep werd door de VVD ook al niet gesteund.

Volgens Arno Rutte lost het voorstel een niet-bestaand probleem op. "Juist sinds de uitzondering voor de kleine horeca is de naleving van het rookverbod in cafés sterk verbeterd. Het is daarom onnodig de kleine ondernemer die het roken toestaat de duimschroeven aan te draaien."

Handhaving

De VVD'er vreest daarnaast dat de handhaving van het voorstel van Van Rijn ten koste zal gaan van de handhaving van de verhoging van de tabaksleeftijd. Per 1 januari is de leeftijd voor het kopen van tabak verhoogd van zestien naar achttien jaar. 

"Begin dit jaar zijn er daardoor 400.000 jongeren bijgekomen om te handhaven. Daar heeft NVWA de handen vol aan", aldus Rutte. 

"We willen dat jongeren minder roken dus moeten we daar ook op handhaven. Door nu een denkbeeldig probleem te agenderen, verslapt de aandacht voor die handhaving, met als gevolg dat het voor jongeren weer makkelijker wordt om aan sigaretten te komen. Dat vind ik onwenselijk."​

Gezondheidswinst

Volgens Dik-Faber is de gezondheidswinst het belangrijkste argument om een algeheel rookverbod in te voeren. "Elk jaar sterven er 19.000 mensen aan de gevolgen van roken. Ik wil voorkomen dat een nieuwe generatie verslaafd raakt", aldus Dik-Faber.

Volgens het ChristenUnie-Kamerlid blijkt uit onderzoek dat niet aan te tonen is dat het rookverbod effect heeft op de inkomsten van de kleine café's.

Bovendien moet het algehele rookverbod de uitvoering eenvoudiger maken. "We willen voorkomen dat een inspecteur met een meetlint moet gaan kijken of het café aan de criteria voldoet."

Nipte meerderheid

De verwachting is dat het voorstel van Van Rijn wel een nipte meerderheid haalt. PvdA, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP en Partij voor de Dieren steunden destijds de motie van Dik-Faber. Samen zijn zij goed voor 77 van de 150 zetels.

Het rookverbod in de horeca werd in 2009 ingevoerd, maar de eenmanszaken wisten aanvankelijk met succes een uitzonderingspositie af te dwingen. 

Na onder meer een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag, die de uitzondering verbood, wil politiek Den Haag nu alsnog een wettelijk volledig rookverbod.

Dik-Faber doet een oproep aan de horecaondernemers om het café niet slechts te zien als een plek om te roken. "Het is primair een ontmoetingsplek voor vrienden", aldus het ChristenUnie-Kamerlid.