VVD en PvdA zijn het in de Tweede Kamer niet eens over de toekomst van de zogeheten kostendelersnorm voor AOW'ers.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) besloot onlangs de invoering van de norm een jaar uit te stellen, omdat het plan dreigde te sneuvelen in de Eerste Kamer.

Het voorstel had tot gevolg dat AOW'ers met thuiswonende kinderen per 1 januari 2015 minder krijgen, omdat zij alledaagse kosten kunnen delen en dus minder nodig zouden hebben.

Critici omschreven dit als 'mantelzorgboete', omdat het financieel minder aantrekkelijk wordt om bijvoorbeeld als kind bij de ouders in te wonen om mantelzorg te verlenen. De korting zou per huishouden op kunnen lopen tot honderden euro's.

Van tafel

De PvdA wil donderdag tijdens een debat met Klijnsma de toezegging dat het maximale wordt gedaan om met een alternatief te komen dat geen frustrerende werking heeft op mantelzorg.

Kamerlid John Kerstens: "Klijnsma leek in haar brief aan de Eerste Kamer het huidige voorstel over een jaar gewoon in te voeren. Dat kan niet de bedoeling zijn", stelt hij.

Ook de ChristenUnie, nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer, liet maandag weten dat het hele voorstel van tafel moet.

Bezuiniging

VVD-Kamerlid Sjoerd Potters gaat er echter vanuit dat de kostendelersnorm voor AOW'ers per 1 juli 2016 onverkort een feit is. "De bezuiniging staat gewoon", aldus Potters.

Klijnsma schreef de Kamer onlangs dat er met gemeenten en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gekeken gaat worden naar hoe mantelzorg kan worden gestimuleerd en wat de effecten zijn van de kostendelersnorm.

Monsterdebat

Komende week zal duidelijk worden hoe het verder moet met de plannen van Klijnsma. Dinsdag vindt een monsterdebat in de Eerste Kamer plaats over de participatiewet en de bijstand. De kostendelersnorm zal hier worden besproken.

Woensdag wordt in de Tweede Kamer over deze onderwerpen verder gesproken met de staatssecretaris.