Het kabinet moet beter motiveren waarom het bij zijn hervorming van het stelsel van woningcorporaties afwijkt van EU-afspraken. 

De Raad van State schrijft dat in een advies over een wetsvoorstel van minister Stef Blok (Wonen) over de taken van corporaties. 

Het kabinet hanteert voor steun aan sociale huurwoningen een inkomensgrens van 38.000 euro per jaar, terwijl dat volgens Brussel 34.000 euro moet zijn.

In een reactie wijst Blok erop dat het vorige kabinet heeft overlegd met Brussel over de inkomensgrens. Volgens hem is afgesproken dat tijdelijke een grens van 38.000 euro gehanteerd mag worden om te voorkomen dat een groep woningzoekenden net boven die grens van 34.000 euro in de knel komt. Blok verwijst naar een brief die zijn voorgangster Liesbeth Spies hierover 2 jaar terug naar de Tweede Kamer stuurde.