Italië en Frankrijk zouden binnen de Europese begrotingsregels meer tijd moeten krijgen om hervormingen door te voeren. PvdA-leider Diederik Samsom pleit daarvoor, na overleg met Europese sociaaldemocraten in Parijs.

''Italië zou iets meer tijd moeten krijgen als premier Matteo Renzi inderdaad de arbeidsmarkt gaat hervormen. Dat leidt tot meer kansen voor jongeren en versterkt de Italiaanse economie'', aldus Samsom zaterdag vanuit Parijs.

Ook de Franse president François Hollande gunt hij meer tijd.

''Op voorwaarde dat Hollande hervormingen doorvoert, bijvoorbeeld door de lasten op arbeid te verlagen. Doet hij dat, dan loopt in eerste instantie het Franse begrotingstekort op, wat nu niet mag volgens de Europese begrotingsregels. Maar de Franse economie wordt er wel sterker door.''

Aangemoedigd

Samsom vindt dat Hollande moet worden aangemoedigd door de andere Europese landen in plaats van ontmoedigd. ''We hebben de afgelopen jaren te veel gelet op de begrotingstekorten en de staatsschuld en te weinig op groei en banen.'' Volgens de PvdA-leider kan dat anders en hoeft het Europese Stabiliteits- en Groeipact daar niet eens voor te worden aangepast.

Hij sluit zich naar eigen zeggen aan bij minister van Financiën en eurogroepvoorzitter (en partijgenoot) Jeroen Dijsselbloem, die eerder bepleitte dat landen meer tijd kunnen krijgen om aan de begrotingseisen te voldoen, mits ze maar structureel hervormen. Nu gaat Europa toch nog rommelig om met de begrotingsregels, zegt Samsom. ''De één krijgt meer tijd, de ander niet en het is niet altijd duidelijk op basis waarvan.''

Juncker

De sociaaldemocratische leiders spraken op hun bijeenkomst op het Elysée steun uit aan de kandidaat van de christendemocraten voor het voorzitterschap van de Europese Commissie, de Luxemburgse oud-premier Jean-Claude Juncker. De christendemocraten hebben de Europese verkiezingen gewonnen en verdienen daarmee volgens de afspraken in het Europees Parlement het voorzitterschap, aldus Samsom.