PVV-leider Geert Wilders mag naast zijn Tweede Kamerschap niet tijdelijk zitting nemen in het Europees Parlement (EP). Zijn verzoek daarvoor is niet-ontvankelijk verklaard door het Gerecht van de Europese Unie.

De PVV-leider wil een zogeheten dubbelmandaat, zodat hij in het Europees Parlement zitting kan nemen, maar ook in de Tweede Kamer kan blijven.

Wilders had daarvoor een kort geding aangespannen bij het hof tegen het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie.

Het verzoek van Wilders is echter onvoldoende gemotiveerd volgens de president van het Gerecht van de Europese Unie. Dat is een lagere rechtbank dan het Europees Hof, maar daar wel onderdeel van.

Daarnaast is het kort geding bij het Europees Hof van Justitie niet ontvankelijk verklaard, omdat het Europees Parlement nog geen beslissing heeft genomen over het dubbelmandaat. Het geding was daarom voorbarig.

Opnieuw

De PVV-leider is het besluit nu aan het bestuderen met zijn advocaat Geert-Jan Knoops, zo laat hij weten in een reactie. "Het Europees Parlement heeft nog geen besluit genomen, formeel dus niet ontvankelijk inderdaad", aldus Wilders.

Knoops zegt dat na het besluit van het EP over het dubbelmandaat van Wilders, het eerder gedane verzoek opnieuw kan worden gedaan. ''Of we dat eventueel gaan doen, moeten we nog bespreken.''

Kiesraad

Het is sinds 2002 wettelijk verboden om zowel zitting te nemen in de Tweede Kamer als in het Europees Parlement. 

Volgens de Nederlandse Kiesraad was het wel mogelijk dat Wilders tijdelijk in beide parlementen zou plaatsnemen, terwijl de rechtszaak loopt. Gedurende de procedure heeft betrokkene ''volledig recht zitting te nemen'' in het Europees Parlement, aldus de interpretatie door de Kiesraad van het reglement van orde van het Europees Parlement.

Lijstduwer

Wilders stond als lijstduwer op plek tien van de kandidatenlijst voor de PVV, maar haalde bij de Europese verkiezingen in mei meer stemmen dan lijsttrekker Marcel de Graaff. Bovendien kreeg de partijleider genoeg voorkeursstemmen voor een zetel. De PVV haalde vier zetels.

Het nieuwe Europarlement wordt op 1 juli geïnstalleerd.

Als Wilders in het EP wil moet hij voor 25 juni een verklaring afgeven dat hij geen ambt bekleedt dat in strijd is met het lidmaatschap van het EP. Het is dus de vraag of Wilders deze verklaring ondertekent, omdat een dubbelmandaat niet meer mag, aldus een woordvoerder van het EP eerder deze maand.

De PVV zoekt nog samen met de Franse partij Front National van Marine Le Pen naar partijen om samen een eurokritische fractie te vormen in het EP.