Het miljardenfiasco met giftige derivaten dat woningcorporatie Vestia bijna de das omdeed, is niet de schuld van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). 

De verantwoordelijken zitten bij Vestia, de banken en de overheid als toezichthouder. 

Dat verklaart de oud-voorzitter van de raad van commissarissen bij WSW Marcel van Dam vrijdagochtend tegenover de parlementaire enquêtecommissie. De commissie onderzoekt misstanden in de corporatiesector.

Het stoort Van Dam dat WSW tijdens eerdere verhoren de zwartepiet kreeg toegespeeld, omdat die organisatie niet genoeg toezicht zou hebben gehouden. Bovendien zou te makkelijk toestemming zijn gegeven voor de aankoop van risicovolle financiële producten.

Onttrekken

"Het waarborgfonds is geen toezichthouder. Iedere corporatie kon zich aan het fonds onttrekken door geen borg aan te vragen", aldus Van Dam, die in het verleden staatssecretaris en minister van Volkshuisvesting was.

Het WSW zorgt ervoor dat woningbouwcorporaties tegen gunstige rentetarieven geld kunnen lenen. Dit gebeurt door garanties te verstrekken aan financiers. Dat maakt de WSW nog geen toezichthouder, die rol lag volgens Van Dam toch echt bij de corporaties zelf en de overheid.

Rommel

"Ook bij de banken die die rommel verkochten", sneert de oud-commissaris over de derivatenhandel. "De WSW controleerde alleen de kredietwaardigheid van corporaties."

Hij ontkent als commissaris iets geweten te hebben van toestemming voor de aankoop van de risicovolle financiële producten. Ook al vroeg een bank als Deutsche Bank aan corporaties wel eerst een stempel van goedkeuring door het WSW.

Daarover had hij destijds graag meer gehoord van de WSW-bestuursdirecteur. "Maar blijkbaar vond die het niet belangrijk genoeg."

Lichtzinnig

Toen in 2012 bleek dat Vestia de rentelast niet meer kon betalen, drong de politiek aan op een snelle ontmanteling van de derivatenportefeuille. Een "lichtzinnig" genomen beslissing, aldus Van Dam.

Natuurlijk zou er financiële schade zijn, "maar aanzienlijk minder dan die 2 miljard euro", zei Van Dam. Met wat tijd en geduld was er in zijn ogen zeker een betere oplossing gekomen.

"Ik heb Kamerleden hoog zitten, maar niet zo hoog dat daar honderdvijftig mensen zitten die alles van derivaten weten."

'Vestia-directeur werd nooit tegengesproken' | Alles over Vestia