Het heeft weinig zin het voorstel voor een superprovincie in te dienen nu blijkt dat er onvoldoende draagvlak voor bestaat. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken zei dat vrijdag voorafgaand aan de ministerraad.

''We gaan nu rustig nadenken hoe we verder moeten gaan'', zei Plasterk.

De PvdA-minister is teleurgesteld dat het plan om Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samen te voegen niet kan doorgaan. Donderdag bleek bij Torentjesoverleg dat de oppositiefracties D66 en GroenLinks het niet willen steunen.

Volgens PvdA-leider Diederik Samsom waren de verschillen te groot en niet overbrugbaar.

Daardoor zal het niet door de Senaat komen, waar het kabinet afhankelijk is van de oppositie. Naar verwachting besluit het kabinet vrijdag om het plan officieel in te trekken.

Middenbestuur

Met de superprovincie had het kabinet het ''middenbestuur'' willen versterken, aldus Plasterk. Dat dreigt volgens hem in de verdrukking te komen tussen de steden en Europa.

VVD en PvdA spraken in het regeerakkoord af om de twaalf provincies terug te brengen tot vijf landsdelen en te beginnen met een superprovincie, onder de naam 'Noordvleugel'. In die provincies bestaat er echter veel verzet tegen de plannen.

Het kabinet onderhandelde sinds vorige week met D66 en GroenLinks over hun eisen om te kunnen instemmen met de eerste superprovincie. De partijen waren in beginsel bereid het voorstel te steunen, maar stelden in ruil daarvoor wel eisen. Donderdag bleek dat de verschillen tussen de partijen niet te overbruggen waren.

De bevriende oppositiepartijen ChristenUnie en SGP konden het kabinet dit keer niet helpen, want zij zijn tegen de superprovincies.

Bekijk de reactie van Plasterk:

Overzicht: Hindernisbaan voor de superprovincie

Achtergrond: Politiek dubt over superprovincie