Het CDA wil dat het voornemen om zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie of het deelnemen aan de gewapende strijd strafbaar wordt. 

Fractieleider Sybrand van Haersma Buma zegt dat vrijdag in de Volkskrant.

Volgens hem vormen Nederlanders die meevechten met de radicale beweging ISIS in Syrië en Irak op dit moment ''de allergrootste bedreiging voor de nationale veiligheid''.

Er zijn ruim honderd Nederlanders naar de Arabische landen gereisd om aan de zijde van opstandelingen te vechten. Van hen zijn er al zeker dertig teruggekeerd naar Nederland.

Onderschat

Naar mening van Buma onderschat het kabinet het probleem. Om de jihadgangers beter in de gaten te houden, wil hij dat de inlichtingendiensten AIVD en MIVD er 50 miljoen euro bij krijgen. Het kabinet heeft een bezuiniging op de diensten al deels teruggedraaid. Ook SP, PVV, D66 en ChristenUnie willen dat de besparing ongedaan wordt gemaakt.

Alle teruggekeerde jihadgangers worden in de gaten gehouden. De politiek en inlichtingendiensten maken zich grote zorgen over de terugkeerders. Buma noemt ze ''tijdbommen''.

PvdA

PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt noemt de kritiek van Buma dat het kabinet naïef is ''kletskoek'' en ''makkelijk''. Volgens Recourt heeft een wet nu geen zin, omdat de invoering ervan al snel twee jaar duurt. ''Het kabinet moet nu aan de slag met betere samenwerking met andere veiligheidsdiensten. Dat is van veel groter belang dan een wet maken. Sowieso wordt van het strafrecht te veel verwacht.''

Recourt stelt ook dat de bezuinigingen op de veiligheidsdiensten al deels zijn teruggedraaid en dat er extra geld is voor het in de gaten houden van jihadstrijders en het voorkomen dat ze uitreizen. ''Kamer en kabinet zijn hier al anderhalf jaar mee bezig. Ik heb de heer Buma bij die debatten niet gezien.''

Wetsartikel

Volgens minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) is het smeden van plannen om deel te nemen aan de gewapende jihad al strafbaar. "Er is al een wetsartikel dat bepaalt dat als iemand het voornemen heeft tot terroristische daden over te gaan, hij aangepakt kan worden door politie en justitie", zegt hij.

Hij zal dat verder beargumenteren in een brief over de aanpak van jihadreizigers die hij binnenkort naar de Tweede Kamer stuurt. 

Joods Museum

Vorige maand is een 21-jarige teruggekeerde Syrië-ganger in Nederland opgepakt die wordt verdacht van het voorbereiden van een gewapende overval. Met de opbrengst zou hij de internationale jihad financieel hebben willen steunen.

En vorige maand schoot vermoedelijk een teruggekeerde jihadstrijder in het Joods Museum in Brussel vier mensen dood.