De onderhandelingen voor een superprovincie van Noord-Holland, Flevoland en Utrecht zijn mislukt.

De fractieleiders van PvdA, D66 en GroenLinks hebben dat donderdag gezegd na besprekingen met het kabinet. 

Daarbij waren naast de regeringspartijen VVD en PvdA ook D66 en GroenLinks betrokken. Zij zijn nodig voor een meerderheid in de Senaat. 

Volgens PvdA-leider Diederik Samsom waren de verschillen te groot en niet overbrugbaar. Het kabinet moet nu bepalen op welke manier het verder wil met het plan, "maar er is nu geen politiek draagvlak voor", zegt hij.

Samsom zei dat hij het voorstel graag door had willen zien gaan. Veel dingen zijn wel met succes afgesproken met de oppositie, benadrukte hij, maar het is nu een keer niet gelukt. PvdA-minister Ronald Plasterk heeft er volgens hem alles aan gedaan om het voorstel te laten slagen. Maar oppositiepartijen zijn nu eenmaal niet verplicht om mee te werken, aldus Samsom.

Volgens D66-leider Alexander Pechtold staat het wel het kabinet vrij met een wetsvoorstel over het plan te komen en zal hij daar gewoon naar kijken. Het overleg is volgens hem mislukt omdat de ideeën te ver uit elkaar liggen.

Ook GroenLinks-fractieleider Bram van Ojik zei dat de verschillen tussen de partijen te groot waren om er op korte termijn uit te komen. "Het kabinet kent nu onze wensen. Het plan is wat hem betreft mislukt, tenzij het kabinet nog met een plan komt dat GroenLinks toch ziet zitten. Maar dat zou me verrassen", aldus Van Ojik.

'Jammer'

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken vindt het "jammer" dat de onderhandelingen zijn mislukt. Volgens hem ging het niet zozeer om het principe erachter, maar waren er op onderdelen onoverbrugbare verschillen tussen de partijen.

Daardoor lukt het niet om op dit moment een coalitie te vinden die een meerderheid in de Tweede en in de Eerste Kamer heeft, zei Plasterk na afloop van het overleg. De PvdA-minister gaat vrijdag in het kabinet bespreken hoe het nu verder moet met de plannen voor een fusie tussen Noord-Holland, Flevoland en Utrecht.

De minister sprak van een "politieke mislukking", omdat hij het een verstandig plan vindt. Op de vraag of hij hierdoor politiek is beschadigd, zei hij: "We lopen voortdurend krassen op, maar dat is niet anders".

Regeerakkoord

VVD en PvdA spraken in het regeerakkoord af om de twaalf provincies terug te brengen tot vijf landsdelen en te beginnen met een superprovincie, onder de naam 'Noordvleugel'. In die provincies bestaat er echter veel verzet tegen de plannen.

Het kabinet onderhandelde sinds vorige week met D66 en GroenLinks over hun eisen om te kunnen instemmen met de eerste superprovincie. De bevriende oppositiepartijen ChristenUnie en SGP konden het kabinet dit keer niet helpen, want zij zijn tegen de superprovincies.

Bekijk reacties op het mislukken van de onderhandelingen:

Overzicht: Hindernisbaan voor de superprovincie

Achtergrond: Politiek dubt over superprovincie