Staatssecretaris Wilma Mansveld (Milieu) probeert op verzoek van de Tweede Kamer in kaart te brengen hoe groot het probleem van het zwerfafval is.

Ook kijkt ze of ze met gemeenten en bedrijven extra afspraken kan maken om ervoor te zorgen dat er minder afval op straat terechtkomt en er meer wordt gerecycled.

Dat kondigde de PvdA-bewindsvrouw woensdag aan in een overleg met de Tweede Kamer. Vooral haar partijgenoot Yasemin Cegerek riep haar op zich in te zetten voor die aanvullende afspraken.

Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie pleitte ervoor eens goed te onderzoeken hoeveel van het zwerfafval wordt veroorzaakt door kleine plastic flesjes en hoeveel dat de samenleving kost.

Ze wees erop dat sommige schattingen uitkomen op 250 miljoen euro per jaar, terwijl producenten maar 20 miljoen aan gemeenten betalen om de rotzooi te kunnen opruimen.

Statiegeld

Een Kamermeerderheid steunt het besluit van Mansveld om het statiegeld op grote plastic flessen voorlopig niet af te schaffen. Eerder had het kabinet onder voorwaarden toestemming gegeven om het statiegeld per 1 januari 2015 af te schaffen.

Daarover waren afspraken gemaakt met de verpakkingsindustrie, de gemeenten en de supermarkten. Maar volgens Mansveld is niet aan alle afspraken voldaan en kan ze daarom nog niet instemmen met het afschaffen van het statiegeld. Ze kijkt er in juni volgend jaar opnieuw naar.

Regeringspartij VVD gaat ervan uit dat het om een uitstel van een jaar gaat. Maar dat is de vraag. Coalitiegenoot PvdA ziet nu geen noodzaak om statiegeld af te schaffen. Volgens Cegerek is statiegeld ingeburgerd en effectief en is de verpakkingsindustrie ''de komende jaren'' niet klaar om het statiegeldsysteem te vervangen. Zolang er geen ander goed systeem is, houden we hieraan vast, aldus de sociaaldemocraat.