Het kabinet scherpt de regels voor jagers aan. Hobbyjagers die willen schieten op konijnen, hazen, wilde eenden, houtduiven en fazanten moeten straks toestemming vragen van de provincie.

Dat staat in de nieuwe Natuurwet van staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma (PvdA), waar Trouw woensdag over schrijft. 

Het kleine wild is nu vrij bejaagbaar, maar vanuit de Tweede Kamer klinkt een steeds hardere roep om een eind te maken aan de 'plezierjacht'. Een meerderheid is voorstander van het schappen van de wildlijst. 

Dijksma laat de lijst in stand en denkt dat de nieuwe regels voldoende zekerheid geven op een 'fatsoenlijke en goed gecontroleerde' jacht. De bewindsvrouw houdt met haar nieuwe beleid nadrukkelijk rekening met de wensen van coalitiepartner VVD, die tegen het opheffen van de wildlijst is. 

In de Natuurwet is verder voor het eerst vastgelegd dat de natuur een 'intrinsieke' waarde heeft. ''De natuur is waardevol van zichzelf ; mens en maatschappij hoeven er niet altijd van te profiteren'', aldus Dijksma.