De top van het kabinet overlegt woensdagmiddag opnieuw met de fractiespecialisten van regeringspartijen VVD en PvdA en de oppositiepartijen D66 en GroenLinks over de samenvoeging van Utrecht, Noord-Holland en Flevoland.

Donderdagmiddag vindt er nogmaals overleg plaats. Dan schuiven ook de fractieleiders van de partijen aan.

Vorige week, toen er ook overleg was, noemden ingewijden de kans al reëel dat het plan niet doorgaat. D66 en GroenLinks, die het kabinet nodig heeft om een wetsvoorstel voor een superprovincie door de Senaat te krijgen, stellen hoge eisen in ruil voor steun.

Zo wil GroenLinks dat een deel van de bezuinigingen op natuur wordt teruggedraaid.

Ook regeringspartij PvdA lijkt niet enthousiast meer. Dat komt vooral doordat een deel van haar achterban niks voelt voor een superprovincie. Volgend jaar maart zijn Provinciale Statenverkiezingen.

De betrokken provincies hebben het plan ook afgewezen.

Steun

Minister Ronald Plasterk (Binnenland) liet vorige week echter weten dat hij zijn plannen wil doorzetten, maar wees er wel op dat er voldoende steun moet zijn.

De superprovincie is in het regeerakkoord terechtgekomen op aandringen van de VVD. Een betrokkene verwacht echter niet dat de liberalen messen gaan trekken over het plan als blijkt dat daarvoor de politieke steun ontbreekt.