Staatssecretaris van Infrastructuur Wilma Mansveld (PvdA) verdedigt de plannen voor de invoering van een spitstarief voor de NS. Dat bleek dinsdagavond tijdens een debat in de Tweede Kamer over het spoor. 

Wel gaat de bewindsvrouw nog eens goed kijken naar de percentages waarmee de tarieven mogelijk worden verhoogd.

In de nieuwe vervoersafspraken die de NS met Mansveld heeft gemaakt staat dat het spoorbedrijf onderzoekt wat de effecten van een spitstarief zijn. Treinreizigers zouden daardoor straks in de spits tot 10 procent meer voor hun kaartje betalen.

In de daluren moeten de kaartjes juist 12 procent goedkoper worden. De zogenoemde tariefdifferentiatie moet zorgen dat de treinen in de spits vaak minder overvol zijn.

Kritiek

Op het plan kwam kwam veel kritiek, zowel van regeringspartij VVD als de oppositiepartijen. Die laatste roerden zich ook dinsdagavond.

Volgens Stientje van Veldhoven (D66) 'jaagt' de NS met een hoger spitstarief reizigers de trein uit. En de reizigers die blijven moeten zelf gaan betalen voor een grotere kans op een zitplaats. Eric Smaling (SP) wees erop dat veel reizigers niet de keuze hebben om buiten de spits te gaan reizen, omdat ze bijvoorbeeld op tijd op hun werk moeten zijn. Hij riep Mansveld op om de plannen te herzien.

Mansveld antwoordde dat in de afspraken alleen de mogelijkheid wordt geschept voor de invoering van een spitstarief. Maar daarvoor is eerst nader onderzoek nodig. En hoewel de eerste onderzoeken positief zijn, kan het ook zijn dat de onderzoeken aanleiding geven om de prijzen tijdens de spits niet te verhogen. "Het kan goed zijn dat het onderzoek leidt tot een nee."

Middel

De bewindsvrouw benadrukte verder dat een spitstarief geen doel is maar een middel om te komen tot een betere benutting van het spoor, iets waar de Kamer zelf om heeft gevraagd. Het maakt deel uit van een breder pakket aan maatregelen om "maximaal comfort" aan de reiziger te bieden.

Niettemin zegde Mansveld toe dat ze nog eens goed naar de randvoorwaarden en de tarieven gaat kijken. "Ik heb u goed gehoord."