Als het aan de provincie Utrecht ligt, wordt wel snel een begin gemaakt met het verbreden van de A27. 

In een brief aan de Tweede Kamer reageert de provincie dinsdag op een rapport van het Centraal Planbureau (CPB), dat vrijdag juist opriep om de werkzaamheden aan de snelweg uit te stellen.

De Gedeputeerde Staten van Utrecht scharen zich achter minister Melanie Schultz (Infrastructuur), die ook al niets zag in uitstel.

Volgens de provincie Utrecht is het te verwachten dat de economie in de regio sterker zal groeien dan elders. Dat zorgt voor meer verkeer en daar moeten de wegen op berekend zijn.

Fietsverbindingen

Bovendien, zo bepleit het college van de provincie in de brief, hangt de verbreding van de snelweg samen met allerlei andere ingrepen op het wegennet rond de stad, en met investeringen in fiets- en ov-verbindingen. ''Al deze maatregelen hangen met elkaar samen en daar zomaar een onderdeel van vertragen, of anders invullen heeft consequenties voor het hele netwerk.''

De verbreding van de weg aan de oostzijde van Utrecht bij Amelisweerd is al jaren een heikel punt. Een strook bos in dat groene gebied moet worden gekapt om tweemaal zeven rijstroken aan te kunnen leggen. De verbreding zou 1,2 miljard euro kosten.