Van enkele tientallen mensen die zich in het buitenland hebben aangesloten bij jihadstrijders is de sociale uitkering stopgezet. 

Dat heeft minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) dinsdag geantwoord op vragen van de Groep Bontes/Van Klaveren. Het is de eerste keer dat de minister een globaal aantal noemt.

Vorige week gaf zijn collega Jet Bussemaker van Onderwijs al aan dat ook de studiefinanciering direct is stopgezet van mensen die de beurs ontvingen.

Een cijfer noemde zij niet. Opstelten doet net als Bussemaker geen mededelingen over concrete gevallen. Wel geeft hij aan niet uit te sluiten dat zich nog meer gevallen zullen voordoen.

De voormalige PVV'ers maken zich ook zorgen over studies in vakgebieden waar nucleaire kennis op lange termijn mogelijk misbruikt kan worden.

Opstelten schrijft dat sinds november 2013 álle studenten die dit soort gevoelige studies doen een ontheffing moeten aanvragen bij het ministerie van Onderwijs. Dat kan nader onderzoek in gang zetten en eventueel een ontheffing weigeren.