Het kabinet stuurt voor de zomer een brief naar de Tweede Kamer met daarin een inschatting hoeveel ontslagen in de zorg zullen vallen.

Dat zegde minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher dinsdag toe tijdens het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer.

Reden is de onduidelijkheid over het aantal ontslagen dat de bezuinigingen in de zorg veroorzaakt.

Werkgeversorganisatie Actiz ging dit weekeinde uit van 55.000 ontslagen als gevolg van de hervorming van de langdurige zorg.

Staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn liet daarop weten dat Actiz van verouderde cijfers uitgaat. Van Rijn verwacht zelf zestienduizend ontslagen.

Helderheid

"Het zou goed zijn om daar wat meer helderheid over te krijgen", zei GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ojik. Asscher schaarde zich achter Van Rijn, maar zegde toe om voor de zomer een brief te sturen met daarin de inschatting van het cijfers van dat moment.

Het is zaak dat mensen die hun baan dreigen kwijt te raken goed worden geholpen. Asscher verwacht in dat opzicht veel van het sectorplan voor de zorg. Er is in totaal 200 miljoen euro beschikbaar om mensen die hun baan verliezen te begeleiden naar een nieuwe baan.

NZa

Het antwoord was niet besteed aan SP-leider Emile Roemer. Hij snapt niet dat de opgestapte bestuurders van de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) voorlopig krijgen doorbetaald.

"Is dit de bescherming die het kabinet voor ogen heeft? Falende topbestuurders krijgen een jaar doorbetaald, tienduizenden mensen in de zorg die elke dag hard werken krijgen ordinair ontslag."

Wat de SP'er betreft krijgen ook de werknemers in de zorg die worden ontslagen een jaar doorbetaald. Asscher antwoordde dat het kabinet 'zeer gemotiveerd' is om mensen wier baan op te tocht staat zo goed mogelijk te begeleiden.