De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een wetsvoorstel om de export van kinderbijslag naar landen buiten de EU te staken. 

Het wetsvoorstel werd gesteund door VVD, PVV, CDA, ChristenUnie en SGP. De overige fracties stemden tegen omdat zij denken dat het in strijd is met internationale verdragen. De opstelling van het CDA was tot het laatst onduidelijk.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken was er veel aan gelegen dat de wet wordt aangenomen. Hij denkt hierdoor sterker te staan in zijn onderhandelingen met Marokko over aanpassing van het socialezekerheidsverdrag met dat land.

Nederland wil de uitkeringen die naar Marokko gaan, aanpassen aan het levenspeil daar, maar dat kan alleen als het verdrag wordt gewijzigd.

De Tweede Kamer heeft erop aangedrongen dat Nederland het verdrag met Marokko opzegt als dat land niet snel inbindt. Asscher noemde dat dinsdag "een optie''.

De minister is blij dat de Senaat het licht op groen heeft gezet voor het stoppen van de kinderbijslag naar niet-EU-landen. "Hierdoor kunnen we de nadruk weer leggen op het opvoeden van kinderen in Nederland, voor wie de kinderbijslag is bedoeld. Dat is in het belang van de integratie.''