De bestuursleden van de Raad van Bestuur van Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben hun functie "in het belang van de NZa" ter beschikking gesteld.

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) respecteert dat besluit en heeft het tweetal uit hun functie ontheven, meldt het ministerie van VWS dinsdag. Ze wil zo snel mogelijk een interim-voorzitter benoemen.

De twee bestuursleden, Theo Langejan en Eitel Homan, hebben hun besluit genomen vanwege alle ophef die er is over kosten van (dienst)reizen door het NZa-bestuur. 

Beiden zeggen overigens wel dat ze afstand nemen van berichtgeving in NRC Handelsblad dat reizen regelmatig werden betaald door organisaties of bedrijven waar de NZa toezicht op moet houden of die opdrachten krijgen van de zorgautoriteit.

Schippers wil snel duidelijkheid hebben over de kwestie van de bestuurskosten en vraagt het oordeel van een externe accountant.

Klokkenluider

Deze controle is een aanvulling op het al lopende onderzoek van een commissie onder leiding van voormalig topambtenaar Hans Borstlap. Dit onderzoek richt zich onder meer op de werksfeer, ict-veiligheid en de vertrouwelijkheid van dossiers bij de NZa.

In april bleek dat vertrouwelijke dossiers bij NZa niet goed werden beveiligd. De zorgautoriteit kreeg een dossier van zeshonderd pagina's plus een cd-rom van senior beleidsmedewerker Arthur Gotlieb. Het stond vol voorbeelden van gevoelige informatie die door jan en alleman binnen de organisatie konden worden ingezien. 

Gottlieb kaartte de problemen al jaren aan, maar werd volgens eigen zeggen niet gehoord of continu tegengewerkt. Uiteindelijk pleegde hij in januari op 50-jarige leeftijd zelfmoord. 

Uit documenten van dezelfde klokkenluider bleek tevens dat de NZa informatie achterhield over ziekenhuizen die zonder hulp verlies zouden lijden. De overheidsinstantie schrapte uit een rapport dat vier op de tien ziekenhuizen in 2012 in de rode cijfers zouden zijn gekomen als ze geen tijdelijke compensatie hadden gekregen.