Mensen die zich schuldig maken aan fraude, omkoping, corruptie of witwassen kunnen straks hogere straffen tegemoetzien.

Ook wordt misbruik van gemeenschapsgeld harder aangepakt en krijgen bedrijven te maken met hogere boetes als zij zich schuldig maken aan strafbare feiten.

De Tweede Kamer steunt een wetsvoorstel daartoe van minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie, bleek maandag tijdens een overleg. Ook de pakkans wordt vergroot, onder andere doordat meer politieagenten en officieren van justitie op fraudebestrijding worden gezet. Verder duurt het langer voordat een delict verjaart.

Voor witwassen gaat de maximale celstraf van vier naar zes jaar en als dit gebeurt uit gewoonte of in de uitoefening van een functie kan dit acht jaar worden. Mensen die een ambtenaar omkopen, kunnen maximaal zes jaar de cel ingaan.

De straf voor corruptie in de private sector verdubbelt van twee naar maximaal vier jaar. Ook omkoping van accountants en taxateurs, die dan ten onrechte een gunstige beoordeling afgeven, wordt aangepakt.

Bedrijven

De straffen voor bedrijven, zeker als die zich herhaaldelijk schuldig maken aan overtredingen zoals vervuiling, worden strenger. Zo kan de rechter straks ondernemingen een boete opleggen van maximaal 10 procent van de jaaromzet. Nu maken boetes soms weinig indruk.

De Kamer stemt volgende week over het voorstel.