Het is positief dat het CPB haar groeiverwachting ongewijzigd laat ten opzichte van maart. Gezien de tegenvallende cijfers van begin dit jaar, als gevolg van de milde winter, is dat een opsteker.

Dit stelt minister Henk Kamp (Economische Zaken) maandag in een reactie op de laatste groeiraming van het Centraal Planbureau (CPB).

"Net als de DNB geeft het CPB met deze raming aan dat het onderliggende herstel van de economie sterker is dan eerder gedacht", aldus Kamp. Volgens de minister bieden de cijfers perspectief voor de komende jaren.

Voor minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) bevestigen de maandag gepubliceerde CPB-cijfers het ''beeld dat Nederland geleidelijk aan het herstellen is van de crisis''.

Dijsselbloem: ''De export en investeringen trekken aan en volgend jaar volgt consumptiegroei. We zijn er nog niet, de werkloosheid blijft hoog en de overheidsfinanciën zijn nog niet op orde. Alle reden om koers te houden.'

Oppositie

De opppositie in de Tweede Kamer zegt nog geen definitief herstel te zien. Volgens Eddy van Hijum, financieel woordvoerder voor het CDA, is er een "fragiel" economisch herstel en krijgt het kabinet de banenmotor maar niet aan de gang. Die reactie klinkt door bij meer oppositiepartijen.

Het kabinet lijkt ''de urgentie maar niet te voelen'' om werkgelegenheid te creëren, zegt Van Hijum maandag. Volgens hem zijn het ''heel magere cijfers'' als het gaat om de groei. Hij wijt dat onder meer aan de ook dit jaar oplopende collectieve lastendruk.

Zijn collega Jesse Klaver van GroenLinks noemt de cijfers ''positief'', maar ook hij vindt dat er nog niet gesproken kan worden van een definitief herstel. Volgens de PVV tonen de cijfers aan dat het kabinet het roer moet omgooien. De partij pleit voor belastingverlichting.

Onzekerheid

Het kabinet moet alles uit de kast trekken om de werkloosheid te bestrijden, vinden de vakcentrales FNV en CNV.

''Mensen willen werk en zekerheid. Positieve berichten over de economie dragen bij aan die zekerheid, maar leveren natuurlijk geen banen op. En ondertussen verdwijnen er bijvoorbeeld in de zorg duizenden banen. Het zou goed zijn als het kabinet nu gaat investeren in banen en met een plan komt om de werkloosheid terug te dringen", zegt FNV-voorzitter Ton Heerts maandag in een reactie op raming van het Centraal Planbureau (CPB).

Zijn CNV-collega Maurice Limmen: ''Mensen moeten weer zicht krijgen op het krijgen en behouden van werk.'' Hij vindt dat de aanpak van de werkloosheid voor het kabinet de leidraad moet zijn bij de komende begrotingsonderhandelingen.

''Het is goed dat het begrotingstekort onder de 3 procent komt en dat de economische groei volgend jaar verder aantrekt, maar we moeten ons vooral niet rijk rekenen. De economie is nog verre van gezond. Mijn grootste punt van zorg is de werkloosheid. Die neemt in de voorspellingen veel te langzaam af."

"Als ik zie dat in 2015 nog steeds 635.000 mensen werkloos zijn volgens het CPB, dan kan wat mij betreft de vlag absoluut niet uit. De ruimte die ontstaat door deze cijfers, moet dus worden aangewend voor slechts één doel: werk, werk, werk'', aldus de CNV-voorzitter.

Werkloosheid blijft hoog volgens CPB