Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) wilde afgelopen maart de fractievoorzitters inschakelen om een akkoord over het leenstelsel voor studenten af te kunnen dwingen.

Dat blijkt uit een uitgebreide reconstructie van NU.nl op basis van gesprekken met alle direct betrokkenen.

De onderhandelingen over het leenstelsel zaten in een dusdanige impasse dat de minister geen mogelijkheden meer zag in de mogelijkheden om direct met de onderwijswoordvoerders tot een akkoord te komen.

Ze wilde daarom via de fractievoorzitters de boel weer in gang zetten. In het uiterste geval hadden de fractievoorzitters onderling een akkoord moeten bereiken, dit bleek uiteindelijk niet nodig.

Diverse onderhandelaars vreesden dat de stap van Bussemaker een lelijk politiek compromis tot gevolg zou hebben. Zij waren immers al maanden in onderhandeling om tot een inhoudelijk akkoord te komen. Zij vreesden een lelijk politiek compromis.

Met name tussen VVD en GroenLinks was er een groot verschil van mening over de inzet van middelen om lagere inkomens te compenseren. Dit was een harde eis van GroenLinks, de VVD wilde de opbrengst van het leenstelsel volledig herinvesteren in de kwaliteit van het onderwijs.

Op initiatief van Van Meenen werd er vervolgens verder gepraat, waarna GroenLinks-leider Bram van Ojik en VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra opdracht gaven aan Klaver en Duisenberg om er samen uit te komen.

Dit leidde uiteindelijk tot het akkoord dat eind mei kon worden gepresenteerd.

Lees verder op NUweekend: Hoe de Kamer de regie over het leenstelsel pakte