De Tweede Kamer wil dat het verdrag tussen Nederland en Marokko over de hoogte van uitkeringen wordt opgezegd als onderhandelingen hierover niets opleveren. Dat heeft de Kamer dinsdag besloten.

Door het verdrag krijgen mensen die in Marokko wonen een even hoge uitkering als inwoners van Nederland, terwijl de kosten van levensonderhoud daar veel lager zijn.

De onderhandelingen over aanpassing van het verdrag gaan VVD en SGP, de indieners van de motie, te langzaam.

Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) praat in september nog met Marokko over het verdrag. Het bestrijden van fraude wordt door het eenzijdig opzeggen van het verdrag moeilijker en de samenwerking met Marokko op andere terreinen wordt geschaad, stelt Asscher.

Als de onderhandelingen op niets uitlopen dan wil de Kamer in oktober een wetsvoorstel zien waarin het verdrag wordt opgezegd.

Kinderbijslag

Asscher is er veel aan gelegen dat een wet om de export van kinderbijslag naar landen buiten de EU te stoppen door de Eerste Kamer wordt aangenomen. Hij denkt dan sterker te staan in zijn onderhandelingen met Marokko.

Maar linkse fracties hebben bezwaren tegen de wet, omdat die volgens hen in strijd is met internationale verdragen.

Het CDA, dat voor een meerderheid zou kunnen zorgen, houdt de kaarten nog even tegen de borst. ''Beide opties liggen nog open'', aldus CDA-senator Wopke Hoekstra dinsdagavond. De Senaat, die al eind 2012 voor het eerst over het wetsvoorstel sprak, stemt volgende week.