Het is prematuur dat de politiek nu al begint over het uitgeven van financiële meevallers terwijl de staatsschuld niet of nauwelijks kleiner wordt.  

Dat zegt Job Swank, topman bij De Nederlandsche Centrale Bank (DNB), dinsdag.

"Het goede nieuws is dat we van die 3-procentsnorm af zijn, in dat opzicht heeft het vrij harde kabinetsbeleid zich in die termen uitbetaald. Maar we zijn er nog niet", zegt Swank. 

"De staatsschuld daalt niet of nauwelijks. Dat is een opdracht voor de politiek en je komt ook de Europese Commissie weer tegen."

In het Stabiliteits- en Groeipact is afgesproken dat het begrotingstekort van landen in de eurozone niet boven de 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) mag uitkomen, de staatsschuld moet onder de 60 procent van het bbp blijven.

Het kabinet overlegt samen met de bevriende oppositiepartijen D66, SGP en de ChristenUnie over de begroting van volgend jaar. Daarbij wordt ook gesproken over extra lastenverlichting vanwege het lichte economische herstel.

Waarschuwing

Het 'buitensporig tekort' is inmiddels tot onder het gewenste niveau van Brussel gedaald. Dat was begin juni voor de Europese Commissie de reden om Nederland niet meer onder verscherpt toezicht te plaatsen.

Maar DNB waarschuwt nu dat dit op voorwaarde is gebeurd dat Nederland zijn staatsschuld geleidelijk aan moet terugbrengen tot onder het niveau van 60 procent.

Gebeurt dit niet, dan kan de Commissie aanvullende eisen stellen zoals extra bezuinigen of hervormingen. "Op een moment moet die schuld teruggebracht worden om de buffers in de Nederlandse economie te herstellen", aldus Swank.