50PLUS wil Tweede Kamerlid Norbert Klein schrappen als lid van haar vereniging, omdat hij de vereniging en de partij te veel schade toebrengt.

Dat zegt voorzitter John Struijlaard dinsdag. Er is volgens hem unaniem besloten daartoe over te gaan.

Alle afdelingsvoorzitters en -secretarissen, leden van het hoofdbestuur en Statenleden die zaterdag een bijeenkomst over de kwestie bijwoonden, zo'n veertig personen in totaal, zijn het ermee eens, zegt de voorzitter.

Juristen gaan onderzoek doen naar de mogelijkheden om het royement te bewerkstelligen. ''Maar dat moet echt heel zorgvuldig gebeuren, we willen het netjes doen'', aldus Struijlaard. Klein kan niet uit de Kamer worden gezet, maar Struijlaard hoopt dat hij toch zal opstappen uit morele overwegingen.

Samenwerking

Klein heeft dinsdag aangekondigd dat hij een samenwerking aangaat met Kees de Lange van de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) die zetelt in de Eerste Kamer. De Lange is een van de oprichters van 50PLUS, maar verliet die partij in 2012.

De OSF is een samenwerkingsverband van enkele regionale partijen met een gezamenlijke kandidatenlijst voor de Eerste Kamer.

Tijdens een persconferentie zei Klein nog wel in gesprek te willen met het bestuur van 50PLUS. "Het is nog niet aan de orde om afscheid te nemen van 50PLUS. Ik heb een brief geschreven aan het bestuur om in gesprek te gaan en ik wacht nog op antwoord", aldus Klein.

Baay

Klein wilde als fractieleider van 50PLUS in de Tweede Kamer zijn enige partijgenote daar, Martine Baay, uit de fractie zetten. Daarop zegde het bestuur het vertrouwen op in hem en zei het zich juist vertegenwoordigd te voelen door Baay.

Intussen zitten beiden in de Tweede Kamer, en gebruiken ze allebei de naam 50PLUS. Ook naar het gebruik van die naam moet door juristen worden gekeken, aldus Struijlaard.

Sinds het rumoer in de fractie gaat het niet best met de partij in de peilingen. ''Het is eigenlijk briljant hoe één man in één week zo veel schade kan berokkenen en de partij naar één of nul zetels laat dalen'', schampert Struijlaard.

De Lange

De Lange haalde in de persconferentie fel uit naar de top van 50PLUS en in het bijzonder partijvoorzitter Jan Nagel.

"Ik heb tot mijn spijt moeten constateren dat 50PLUS van een one-issuepartij verworden is tot een non-issuepartij, waarbij de politiek die uitgevoerd totaal niet belangrijk meer is, maar het alleen nog maar gaat om de belangen van individuele personen", stelt hij.

"Dat brengt de partij in diskrediet, maar straalt ook negatief uit op de politiek als geheel."

Bekijk de reactie van De Lange:

Eigen partij

Volgens De Lange en Klein blijft de samenwerking vooralsnog beperkt tot uitwisseling van expertise en argumenten en is het niet de bedoeling om een eigen partij op te richten. 

Klein: "Ik ben van mening dat 50PLUS een brede politiek moet voeren met speciale focus op de 50plussers. Daar vinden Kees de Lange en ik elkaar."