Na de VVD keert ook het CDA zich tegen hogere belastingen op vermogen.

CDA-leider Sybrand Buma zei bij WNL op Zondag dat de overheid juist minder moet uitgeven om lagere lasten op arbeid mogelijk te maken.

Dat moet niet betaald worden door hogere lasten op vermogen. Die belasting hoeft wat Buma betreft overigens ook niet omlaag.

''Veel vermogen zit in het buitenland, in pensioenen of in huizen. Dat hebben mensen in een leven bij elkaar verzameld, dat moet je niet beginnen af te pakken'', aldus Buma.

Boek

De kwestie is actueel na een boek van de Franse econoom Thomas Piketty waaruit blijkt dat de vermogenden in de wereld steeds rijker worden omdat hun vermogen sneller stijgt dan de economische groei. Zaterdag keerde de VVD zich fel tegen een mogelijke belastingverhoging op vermogen.

Volgens Buma is het kabinet nu al bezig geld te ''verjubelen'' sat nog niet verdiend is. Hij doelde op een reservering van 600 miljoen euro die in elk geval gedeetlelijk nodig is voor een verplichte hogere bijdrage aan de Europese Unie en ook ingezet zal worden om aan wensen van de bevriende oppositiepartijen tegemoet te komen.

Mogelijk wordt het ook ingezet om de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking te verhogen. Buma is daar tegen. Hij wil de positie van ontwikkelingslanden versterken door meer handel met ze te voeren.