De provincie Overijssel maakt bezwaar tegen de structuurvisie voor schaliegas in Nederland van het ministerie van Economische Zaken.

Dat meldt gedeputeerde Ineke Bakker donderdag.

De provincie verklaarde zich in september vorig jaar al 'schaliegasvrij', maar maakt nu dus ook officieel bezwaar. Uit de notitie van het ministerie blijkt dat de helft van Overijssel boven een van de twee aardlagen ligt waar in potentie schaliegas te vinden is.

"Schaliegasvrije provincie of niet: alleen al om die reden dienen we een zienswijze in", aldus de gedeputeerde. In Overijssel staan nog geen proefboringen gepland, aan de grens met Flevoland wel.

In de uiteindelijke structuurvisie van het ministerie komt te staan of en in welke gebieden winning van schaliegas kan plaatsvinden.

Volgens Overijssels Statenlid Robert Jansen (GroenLinks) is het bezwaar van de provincie de eerste concrete stap na het 'schaliegasvrij' verklaren. "Het is bij mijn weten de eerste provincie die aangeeft bezwaar te maken." Volgens Jansen raakt de mogelijke proefboring in de Noordoostpolder ook natuurgebieden in Overijssel.

Tweede Kamer

In de Tweede Kamer heeft minister Henk Kamp (Economische Zaken) donderdag verzekerd dat hij niet toewerkt naar een positief besluit over de winning van schaliegas. "Het kan ja zijn, het kan nee zijn. Eerst zorgen voor voldoende informatie."

Kamp gaf in debat met de Kamer aan dat hij neutraal in deze heftige discussie staat en afwacht wat de onderzoeken opleveren om een verantwoord besluit te kunnen nemen. Hij gaf wel aan dat het wat makkelijk is om schaliegas af te doen als economisch oninteressant voor Nederland. "De hoeveelheid en het geld, ook bij laagste opbrengst, zijn substantieel. 18 miljard euro is toch nogal wat."

Maar ook als het schaliegas op een schone en veilige manier uit de grond kan worden gehaald en de economische effecten goed zijn, dan nog wegen ook de gevolgen voor natuur en landschap, de verkeersveiligheid en de gevoelens van de mensen in het gebied mee, aldus Kamp.

In december verwacht hij de resultaten van vijf onderzoeken. Al die informatie komt bijeen in een structuurvisie die Kamp in de zomer van 2015 denkt af te kunnen hebben. In dat plan komen gebieden te staan waar eventueel naar schaliegas geboord kan worden.