Bij de nationale pensioendialoog die het kabinet wil voeren, is alles bespreekbaar. 

''Ik wil weten of Nederland toe is aan een grotere verbouwing om onze oudedagsvoorziening op lange termijn te waarborgen. Daar wil ik echt iedereen bij betrekken. Iedereen moet kunnen meedoen. Alles moet aan de orde kunnen komen.''

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) zei dat donderdag in een toespraak voor de Erasmus Universiteit in Rotterdam. ''Wat mij betreft is geen onderwerp taboe'', onderstreepte ze.

Het kabinet heeft al enkele grote wijzigingen in het pensioenstelsel in gang gezet. Volgend jaar gaat de jaarlijkse pensioenopbouw omlaag en treden er nieuwe regels in werking voor de pensioenfondsen. Maar Klijnsma wil bekijken of verdergaande veranderingen wenselijk zijn.

Keuzevrijheid

''Kunnen we vasthouden aan het stelsel van vandaag? Of is er behoefte aan meer keuzevrijheid?''

Klijnsma denkt dan aan keuzevrijheid om deel te nemen aan het stelsel of keuzevrijheid tussen pensioenuitvoerders. Ook keuzevrijheid over de hoogte van het pensioen dat iemand wil behalen of de premie die mensen willen neertellen, kan wat de staatssecretaris betreft aan de orde komen.

Website

Het ministerie van Sociale Zaken lanceert binnenkort een speciale website voor de pensioendialoog. Na de zomer vinden de eerste gesprekken plaats. Klijnsma wil praten met bonden en werkgevers, pensioenuitvoerders, organisaties van jongeren en van ouderen en wetenschappers, maar ook met gewone burgers.

Begin volgend jaar wil de staatssecretaris een hoofdlijnennotitie naar de Kamer sturen. Dat wordt volgens haar geen kant-en-klare blauwdruk voor het pensioenstelsel van de toekomst, maar een notitie met verschillende varianten.

Een belangrijk doel voor Klijnsma is het herstel van het vertrouwen in het pensioen. Dat heeft een flinke knauw geregen door de economische crisis. ''Ik voel me verantwoordelijk om onnodige onrust weg te nemen en me in te zetten voor het broodnodige herstel van vertrouwen.''