Het kinderpardon wordt niet veranderd, ondanks acties die zijn gevoerd door voorstanders van een versoepeling. 

Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) wilde woensdag meteen aan het begin van zijn antwoord in het debat in de Tweede Kamer maar duidelijk zijn: de regels en criteria blijven zoals ze zijn.

De SP, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie drongen juist aan op andere criteria. Ze willen dat meer kinderen alsnog een verblijfsstatus krijgen, omdat zij wel in Nederland zijn geworteld maar net niet aan de criteria voldoen. Ook de Kinderombudsman voerde hiervoor actie en ruim driehonderd burgemeesters ondertekenden een petitie met die strekking.

Teeven houdt zich aan de afspraken die VVD en PvdA hebben gemaakt in het regeerakkoord, "niets meer en niets minder". Voor individuele grensgevallen zal hij zijn speciale bevoegdheid inzetten, waarop ook de PvdA aandringt.

In 71 gevallen moet hij nog een besluit nemen over kinderen die buiten de boot vallen vanwege het criterium dat zij buiten beeld van de rijksoverheid zijn. Voorstanders willen dat ook gemeentelijk toezicht voldoet en dat de leeftijdsgrens omhooggaat van 21 naar 25 jaar.

Het pardon geldt ook voor kinderen die in de toekomst aan de criteria voldoen. Teeven meldde dat 1.101 aanvragen voor deze structurele regeling zijn ingediend, maar dat er slechts 29 zijn ingewilligd.

Uitgeprocedeerd

PVV, CDA en SGP waarschuwen dat gezinnen door deze regeling voortaan nog minder bereid zijn om terug te keren als zij zijn uitgeprocedeerd. Teeven is daar niet zo benauwd voor, omdat de meeste aanvragers duidelijk niet aan de criteria voldoen en alsnog moeten vertrekken.

Uitgeprocedeerde gezinnen verblijven nu onder meer op kindvriendelijke gezinslocaties. Teeven werkt aan een nieuwe vrijheidsbeperkende gezinslocatie in Zeist, waar gezinnen met kinderen in de toekomst naartoe kunnen gaan zodat ze niet meer achter slot en grendel in grensdetentie of vreemdelingenbewaring hoeven. De Kamer steunt dat plan.