Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken is in afwachting van een plan van de vakcentrales om via lastenverlichting banen te scheppen.

"Ik wacht op concrete suggesties'', zei hij woensdag in de Tweede Kamer. "Als die komen, ga ik ermee aan de slag. Goede ideeën zijn welkom."

FNV-voorzitter Ton Heerts liet enkele weken terug weten dat de vakcentrales de lasten op arbeid met zo'n 1 miljard euro willen verlagen om banen te creëren.

Of een dergelijk bedrag ook beschikbaar komt, kon Asscher nog niet zeggen. Het kabinet werkt aan een herziening van het belastingstelsel, maar volgens de minister is het nog te vroeg om daarover mededelingen te doen.

Volgens ingewijden in politiek Den Haag overweegt het kabinet om financiële meevallers in te zetten om lastenverlichting te betalen.

Voorzitter van vakbond CNV Maurice Limmen is blij met de uitspraken van Asscher.  "Ik vind de toezegging van de minister dat hij openstaat voor banenplannen van sociale partners om de werkloosheid snel terug te dringen, een goed signaal. Hij geeft hiermee aan de zorgen vanuit de vakbonden over de huidige werkloosheidscijfers serieus te nemen."