Iedereen die langdurige zorg in een instelling nodig heeft, kan daar de komende jaren terecht.

In ieder geval de komende jaren blijft er voldoende capaciteit, ook al gaan instellingen sluiten omdat mensen langer thuis blijven wonen.

Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit na een onderzoek naar de effecten van de hervormingen in de AWBZ (langdurige zorg).

Wel bestaat de kans dat bewoners moeten verhuizen naar een andere locatie of naar een andere zorgaanbieder, als zorginstellingen sluiten doordat er te weinig mensen wonen.

De NZa waarschuwt dat er in vijf regio’s problemen kunnen ontstaan en de zorgkantoren - de instellingen die de contracten tussen instellingen en verzekeraars regelen - daar ''extra alert’’ moeten zijn. Het gaat volgens de zorgautoriteit om de regio’s Arnhem, Amsterdam, Groningen, Midden-Holland en Utrecht.