Paul Schnabel, voormalig directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, gaat een 'commissie van wijzen' leiden die gaat kijken naar hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten. 

Dat maakte minister Edith Schippers (Volksgezondheid) dinsdag bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Schippers wil uitzoeken of en hoe er ''invulling kan worden gegeven aan de wens van een toenemende groep Nederlanders om meer zelfbeschikkingsrecht in de vorm van te ontvangen hulp wanneer zij hun leven voltooid achten".

Volgens de wet is hulp bij zelfdoding strafbaar, tenzij is voldaan aan de zorgvuldigheidseisen in de euthanasiewet.

VVD

De VVD in de Tweede Kamer riep de minister op onderzoek te doen naar de juridische mogelijkheden en beperkingen van hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid vinden. Dat gebeurde vanwege de zaak rond Albert Heringa, die zijn 99-jarige moeder hielp bij het beëindigen van haar leven. De rechter oordeelde dat Heringa schuldig was aan hulp bij zelfdoding, maar legde geen straf op.

De commissie onder leiding van Schnabel richt zich ook op de vraag hoe kan worden voorkomen dat mensen vinden dat hun leven is voltooid.

Schippers benadrukt dat de uitkomsten niet op voorhand vaststaan. ''Het kan zo zijn dat dit leidt tot eventuele voorstellen voor nieuwe regelgeving, maar er kan ook sprake zijn van het herbevestigen van bestaande wettelijke grenzen."