De verplichte rekentoets voor leerlingen op middelbare scholen kan nog verbeterd worden. 

Dat blijkt volgens minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs uit onderzoek naar de toets.

Bussemaker en Dekker stuurden een uitgebreid rapport van de Groningse hoogleraar Roel Bosker over de toets naar de Tweede Kamer.

Bosker constateert dat de toets als moeilijk wordt ervaren, erg lang is en dat terugbladeren in de opgaven niet kan. De toets behoeft verbetering is de conclusie van Bosker, maar hij pleit er wel voor om de invoering ervan volgens planning te laten doorgaan.

Aanbevelingen

In een reactie laten de bewindslieden via een woordvoerder vrijdag weten: ''De commissie-Bosker en het steunpunt taal en rekenen wijzen op uiteenlopende oorzaken waarom de resultaten van de rekentoets nog niet goed zijn. Zo is een deel van de scholen te laat begonnen en de rekentoets zelf kan verbeterd worden. Ook speelde mee dat de toets nog niet echt telde. De commissie concludeert dat de rekentoets doorgang kan vinden, mits haar aanbevelingen worden overgenomen.''

Met de verplichte rekentoets hoopt het kabinet het niveau van de leerlingen op te krikken. Op die manier hebben de leerlingen minder problemen in het vervolgonderwijs, maar ook in het dagelijks leven, is de verwachting.

Bussemaker en Dekker komen binnen twee weken met een uitgebreide reactie naar de Tweede Kamer. Daarin laten ze weten wat ze met de aanbevelingen doen.