Het kabinet reserveert 600 miljoen euro voor tegenvallers op de begroting en voor wensen van de bevriende oppositiepartijen. Van die reservering gaat mogelijk 500 miljoen euro naar Ontwikkelingssamenwerking.

Bronnen in Den Haag bevestigen berichtgeving daarover vrijdag in De Telegraaf.

In de Voorjaarsnota van minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën, het tussentijds overzicht over de uitvoering van de begroting van dit jaar, staat de reservering van 600 miljoen. Die is onder meer nodig omdat de Nederlandse economie als gevolg van een nieuwe internationale rekenmethode groter is dan eerder berekend.

Het budget voor Ontwikkelingssamenwerking - een percentage van de omvang van onze economie - kan daardoor stijgen en dat kan oplopen tot 500 miljoen euro extra. Of dat ook gebeurt is nog de vraag. De onderhandelingen over de begroting voor volgend jaar worden in augustus afgerond.

Verlagen

Het eerste kabinet-Rutte verlaagde de Nederlandse bijdrage aan Ontwikkelingssamenwerking al van 0,8 procent van het bruto binnenlands product naar 0,7 procent.

Het huidige kabinet Rutte II bezuinigt daar boven op vanaf dit jaar nog eens 750 miljoen euro per jaar en structureel 1 miljard euro vanaf 2017. Dit jaar geeft het kabinet 3,7 miljard euro uit aan ontwikkelingshulp. De ChristenUnie heeft er de afgelopen tijd steeds voor gepleit om de bezuinigingen te verzachten.

Tweede Kamerlid Joël Voordewind van die partij noemde het voor BNR ''winst'' als er 500 miljoen meer beschikbaar zou komen voor ontwikkelingshulp, al is er dan nog steeds per saldo sprake van een bezuiniging. De ChristenUnie gaat zich ervoor inzetten dat het bedrag van 500 miljoen beschikbaar komt voor ontwikkelingshulp. De crisis mag niet afgewenteld worden op de allerarmsten, zegt Voordewind.