Voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy heeft donderdag in Aken de Karelsprijs in ontvangst genomen. De Belg krijgt de prijs vanwege zijn inzet voor Europese eenwording. 

Hij heeft een gave voor het sluiten van compromissen en slaagt er tegelijk in de Europese gedachte vast te houden, aldus het juryrapport.

De Karelsprijs wordt jaarlijks door de Universiteit van Aken toegekend aan een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor Europese eenwording. Eerder ontvingen onder anderen koningin Beatrix, Angela Merkel en Bill Clinton de Karelsprijs.

In zijn dankwoord ging Van Rompuy nadrukkelijk in op de eurosceptische wind in Europa. Veel mensen voelen zich machteloos tegenover de Europese Unie, terwijl de oprichting juist bedoeld was om hen sterker te maken, zei hij. "Vanwege dit gevoel roepen sommigen om 'meer' Europa en sommigen om 'minder'."

"We moeten de balans zien te vinden. Het is van essentieel belang voor de Unie ook bescherming te kunnen bieden." Niet alleen werkgevers moeten profiteren van de EU, maar ook werknemers, aldus Van Rompuy. "Alle burgers moeten profiteren."