Er komt een speciale commissie die na de zomer goed in de gaten gaat houden hoe de overheveling van belangrijke taken van het Rijk naar de gemeenten verloopt.

Die enorme decentralisatie van taken moet per 1 januari zijn beslag krijgen, maar niet iedereen vertrouwt er op dat dat goed komt.

De Algemene Rekenkamer pleitte daarom vorige week voor een beoordelingsmoment eind dit jaar vóór de decentralisatie van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en arbeidsparticipatie wordt doorgevoerd.

Het kabinet voelt niks voor zo’n moment, zei minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën woensdag in de Tweede Kamer. Dat zou het idee geven dat de operatie kan worden afgeblazen of stilgelegd, wat het kabinet zeker niet wil.

Wel gaat Dijsselbloem een commissie instellen die kan waarschuwen voor knelpunten. Het kabinet en de Vereniging Nederlandse Gemeenten kunnen dan ingrijpen.

Met de decentralisatie wil het kabinet miljarden bezuinigen en de kwaliteit van bijvoorbeeld zorg verbeteren en 'dichter bij de burger' brengen. Maar er bestaat vrees dat gemeenten er niet klaar voor zijn op 1 januari.

Grote brokken

Dijsselbloem waarschuwde de 403 gemeenten in Nederland niet over een kam te scheren. Sommigen zullen eind dit jaar klaar zijn, anderen hebben mogelijk hulp nodig.

Een handrem waarop de hele operatie kan worden stilgelegd zou dan een slecht idee zijn, want het zou de gemeenten die goed op weg zijn frustreren, aldus Dijsselbloem. Hij voorspelde ''grote brokken'' bij het stoppen van de hele operatie.