Het hoofdbestuur van 50Plus heeft het vertrouwen opgezegd in fractievoorzitter Norbert Klein, vanwege zijn besluit om Kamerlid Martine Baay-Timmerman wegens een "onherstelbare vertrouwensbreuk" uit de fractie te zetten.

Het bestuur eist van Klein dat hij zijn zetel opgeeft als Kamerlid voor 50Plus, maakt de partij woensdag bekend.

Klein weigert dat echter, hij wil zijn zetel houden. Volgens Klein vormt hij nu in z'n eentje de fractie en is en blijft hij daarvan voorzitter.

''Ik blijf voor 50Plus actief in de Tweede Kamer. Voor de idealen voor die partij ben ik in de Kamer gekomen in september 2012, dus daar blijf ik voor vechten.''

Het hoofdbestuur laat in een verklaring weten dat het het besluit van Klein om Baay uit de fractie te zetten "ten zeerste" betreurt en het er niet mee eens is.

''Het hoofdbestuur heeft na consultaties van de belangrijkste betrokkenen besloten het vertrouwen in Norbert Klein op te zeggen. Norbert Klein wordt verzocht zijn zetel ter beschikking te stellen. Het hoofdbestuur beschouwt vanaf heden Martine Baay als vertegenwoordiger van 50Plus in de Tweede Kamer'', aldus een verklaring.

Opwelling

Klein van 50PLUS vindt dat het hoofdbestuur in een ''opwelling'' heeft gereageerd door hem te vragen zijn zetel in de Tweede Kamer op te geven. ''Dit is paniekvoetbal'', aldus Klein.

Ook nadat hij de verklaring van het bestuur nog eens goed heeft gelezen, houdt Klein voet bij stuk: hij is niet van plan zijn zetel op te geven en wil gewoon voor 50PLUS doorgaan als Kamerlid. Volgens Klein kan het hoofdbestuur daar volgens de regels verder niets aan doen.

Journalisten

Eerder op de dag werd gezegd dat Baay uit de fractie was gestapt vanwege een "onherstelbare vertrouwensbreuk". Kort daarna liet Klein weten dat dat zijn "verantwoordelijkheid en initiatief" was.

Terwijl Klein aan de pers zijn besluit toelichtte om Baay uit de tweekoppige fractie te zetten, kreeg hij van journalisten te horen dat het hoofdbestuur van 50Plus het vertrouwen in hem had opgezegd en dat hij zijn zetel moet opgeven.

''Dat is een aparte en bijzondere situatie'', zei hij daarover. Hem zomaar uit de partij zetten, kan volgens Klein niet. Dat is aan de algemene ledenvergadering, aldus het Kamerlid.

''De ouderen hebben hier niets aan'', zei hij. Klein noemt de situatie treurig. ''Ik ben juist lid geworden om de belangen van 50-plussers goed te vertegenwoordigen.'' Klein betreurt het dat het nu een rommeltje is geworden in de ouderenpartij. ''Dat is net datgene wat ik heb proberen te vermijden.''

Onzichtbaar

Naar mening van Klein was Baay weinig zichtbaar in het naar voren brengen van de standpunten van 50Plus. Ze had volgens hem nog maar aan vijf Kamerdebatten meegedaan, sinds ze in oktober in de Tweede Kamer kwam.

Volgens Klein speelden bij Baay persoonlijke omstandigheden die ertoe leidden dat ze er niet in slaagde actiever en zichtbaarder te zijn voor de partij. Hij wilde daarover niet verder uitweiden.

Wel benadrukte hij dat het besluit om Baay uit de fractie te zetten, niet van ''vandaag op morgen'' kwam en een weloverwogen besluit was. Hij heeft het bewust over de Europese verkiezingen heen getild, om te voorkomen dat de partij daardoor minder stemmen zou krijgen. Ook heeft Klein het hoofdbestuur pas achteraf geïnformeerd over zijn besluit over Baay, die Kamerlid wil blijven.

Klein heeft haar gevraagd haar zetel terug te geven aan 50Plus. ''Ik vind het in het belang van 50Plus dat we de twee zetels houden. We hebben veel andere kandidaten die ervaren zijn.''

'Eenzijdige actie'

Volgens vicevoorzitter Maurice Koopman heeft Klein het hoofdbestuur van de partij dinsdagavond laten weten dat hij niet meer met Baay kon samenwerken. Koopman spreekt van ''een zeer eenzijdige actie''.

Het hoofdbestuur heeft met een aantal nauw betrokkenen van de fractie gesproken, maar geen afdoende verklaring kunnen vinden voor de stap van Klein. Het heeft toen nog geprobeerd tot een oplossing te komen, maar dat is niet gelukt. Daarop werd besloten het vertrouwen in hem op te zeggen.

Krol

Klein volgde in oktober vorig jaar Henk Krol op als fractievoorzitter van 50Plus, nadat die opstapte vanwege commotie over het niet betalen van pensioenpremies toen hij nog hoofdredacteur van de Gaykrant was.

Baay kwam toen in de fractie erbij. Ze stond op plek drie van de kandidatenlijst bij de verkiezingen in 2012. Baay was ook betrokken bij de oprichting van 50Plus en zat eerder in het partijbestuur als secretaris.

In de partij leek de rust enigszins teruggekeerd na het vertrek van Krol. Onder hem deed de partij het in de peilingen goed, maar na zijn vertrek verloor 50Plus veel virtuele zetels. Bij de onlangs gehouden verkiezingen voor het Europees Parlement haalde de partij net geen zetel.

'Wijs besluit'

Krol stelt dat het bestuur een "wijs besluit" heeft genomen door Klein te vragen zijn zetel op te geven. Volgens Krol heeft het bestuur gekeken wie de belangen van de doelgroep het beste kan behartigen en is dat niet Klein, maar Baay.

Krol vindt dat Klein niet op eigen titel in de Kamer moet blijven zitten. "Daarvoor had hij te weinig voorkeurstemmen. Het zou netjes zijn als Klein zijn zetel zou teruggeven aan de partij. Maar dat kan ik me niet voorstellen", aldus de voormalige fractieleider.

Hij wil niet vooruitlopen op een eventuele terugkeer van hemzelf in de Kamer. "Mij heeft nog geen verzoek bereikt. Eerst maar eens zien wat er nu gebeurt."

Eerste Kamerlid en mede-partijoprichter Jan Nagel acht het "niet onmogelijk'' dat Krol terugkeert in de Tweede Kamerfractie van de partij. ''Hij heeft geen strafbare feiten gepleegd en hij heeft een grote aantrekkingskracht'', zei Nagel in het televisieprogramma EenVandaag.

Brede partij

Krol wilde niet ingaan op wat er tussen Klein en Baay is misgegaan. Wel zegt Krol over Klein: "Hij wil niet dat 50Plus een ouderenpartij is, hij vindt dat het een brede volkspartij moet zijn. Maar het doel van 50Plus is juist het behartigen van de belangen van ouderen."

In januari kwam Klein al in opspraak door een interview op NU.nl, waarin hij bekend maakte de koers van 50Plus te willen verbreden. Die koerswijziging trok hij later echter weer in.