Na vijftien jaar verlaat Guido van Woerkom de ANWB en gaat hij aan de slag als Nationale ombudsman. De vertrekkend directeur blijft zo de belangen van mensen in de samenleving behartigen, zoals zijn wens was.

''Nationale ombudsman. Grote eer, grote verantwoordelijkheid. Van vier miljoen leden naar zestien miljoen Nederlanders'', zo vatte de opvolger van Alex Brenninkmeijer het woensdag zelf samen op Twitter.

Van Woerkom werd in 1955 geboren. Hij studeerde af aan de universiteit van Leiden. Daarna werkte hij onder meer bij Albert Heijn en in 1990 werd hij directeur van een communicatieadviesbureau in de BBDO Groep Nederland.

Kort daarop trad hij toe tot het groepsbestuur. Sinds augustus 1999 is hij hoofddirecteur van de ANWB.

Nevenfuncties

Guido van Woerkom vervult diverse nevenfuncties, waaronder die van voorzitter van de Hotelschool Den Haag en van de woningcorporatie Ymere, vicevoorzitter van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) en penningmeester van Nederland Schoon.

Daarnaast bekleedt hij diverse functies in internationale samenwerkingsverbanden zoals de internationale autosportfederatie FIA.

Toen Van Woerkom in januari zijn vertrek bij de ANWB bekendmaakte, verkondigde hij al graag dicht bij de mensen in de samenleving te willen blijven staan.

''Ik denk dat ik goed ben in het leiden van organisaties die voor een maatschappelijke opgave staan en tegelijk hun bedrijfsvoering op orde moeten hebben. Daar zal ik op selecteren. Het moet iets met de wensen van de samenleving te maken hebben.'' Als opvolger van Brenninkmeijer lijkt aan die wens te worden voldaan.