De regels voor het werken met asbest worden strenger. Werknemers in de asbestsector mogen in de toekomst aan nog minder asbest worden blootgesteld dan nu het geval is. 

De ministerraad heeft woensdag ingestemd met een voorstel hiervoor van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken.

Op dit moment is de maximale hoeveelheid asbestvezels waarmee een werknemer in Nederland in aanraking mag komen, al ruim lager dan de Europese norm.

Toch adviseerde de Gezondheidsraad Asscher om de norm verder aan te scherpen. Zo wordt de kans dat een werknemer ziek wordt door het inademen van asbestvezels, verder verkleind. Asscher neemt het advies over. De nieuwe regels gaan vanaf 1 juli in twee fases in.

In Nederland sterven nu jaarlijks nog altijd tussen de negenhonderd en dertienhonderd mensen die in het verleden asbestvezels inademden.