Kinderombudsman Marc Dullaert heeft de eerste klachten ontvangen over de permanente kinderpardonregeling. 

Dat zei hij woensdag tijdens een hoorzitting over de regeling in de Tweede Kamer. ''Ik zie een donderwolk zich aandienen.''

Volgens Dullaert heeft hij inmiddels drie dossiers op zijn bureau liggen. In deze gevallen gaat het steeds om de vraag dat niet duidelijk is wat het criterium 'meewerken aan het vertrek' inhoudt. Dit criterium is volgens de Kinderombudsman ''volstrekt niet duidelijk''.

Het kinderpardon moet een oplossing vormen voor asielkinderen die een procedure hebben doorlopen en hier inmiddels geworteld zijn. Dullaert vreest dat het ''hinken wordt van het ene naar het andere kinderpardon'' als asielzoekers niet binnen een jaar duidelijkheid krijgen over hun status.

Het pardon geldt voor kinderen die onder meer vóór hun 18e ruim vijf jaar in Nederland verbleven en niet langer dan drie maanden buiten het toezicht van het Rijk zijn geweest. Deze criteria gelden zowel voor het tijdelijke kinderpardon als de definitieve regeling.

Burgemeesters

Dankzij de tijdelijke regeling mogen 675 kinderen blijven en hebben nog eens 775 gezinsleden van de kinderen een verblijfsvergunning gekregen. Onder anderen burgemeesters hebben kritiek op de regeling omdat asielkinderen onder gemeentelijk toezicht hier niet onder vallen.