Mensen die de zorg voor een ziek familielid op zich nemen en daardoor inkomensverlies lijden, kunnen voortaan rekenen op een ruimere schadevergoeding. 

Dit staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie).

De huidige regeling is beperkt en vergoedt alleen de kosten tot het bedrag dat mensen kwijt zouden zijn als professionele hulp wordt ingeschakeld. Teeven komt de slachtoffers en hun naasten op dit punt tegemoet en regelt dat inkomensschade meetelt in de vergoeding van de zorgkosten.

De keuze van familie- of gezinsleden om zorg op zich te nemen, past binnen het streven van het kabinet om mensen zo veel mogelijk in hun eigen omgeving te ondersteunen.

Vaste vergoeding

Ook komt er een vaste vergoeding voor mensen van wie naasten blijvende ernstige schade hebben opgelopen of zijn overleden door toedoen van derden. Deze zogenoemde affectieschade doet zich voor bij verkeers- en bedrijfsongevallen, medische fouten of geweldsmisdrijven.

Niet iedereen komt in aanmerking voor vergoeding van affectieschade, meldt het ministerie. Staatssecretaris Teeven gaat uit van een vaste kring van gerechtigden, zoals echtgenoot of echtgenote van het slachtoffer, geregistreerde partner, levensgezel, kinderen en ouders.

De vergoeding ligt tussen de 12.500 en 20.000 euro, te betalen door de partij die aansprakelijk is voor de schade.