Vanaf het schooljaar 2015/2016 moeten alle scholen - basis-, middelbaar en speciaal - verplicht een anti-pestprogramma invoeren.

Ook moet iedere school vanaf dan een vertrouwenspersoon en anti-pestcoördinator hebben. Dat heeft het ministerie van Onderwijs dinsdag naar buiten gebracht in een brief aan de Tweede Kamer.

De afgelopen maanden heeft een commissie in opdracht van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) en Kinderombudsman Marc Dullaert 61 programma’s beoordeeld die pesten tegen moeten gaan.

Uiteindelijk kwamen er dertien naar voren die met kleine aanpassingen over ruim een jaar ingevoerd kunnen worden.

KiVa-methode

Het gaat bijvoorbeeld om de KiVa-methode. Deze in Finland ontwikkelde aanpak is niet alleen gericht op de dader of het slachtoffer, zoals veel bestaande programma’s, maar op de hele klas.

Het is bijvoorbeeld de bedoeling dat leerlingen die zelf niet worden gepest, het opnemen voor het slachtoffer en de dader aanspreken. Ook worden hierbij leerkrachten getraind om pesten beter te herkennen

Een andere methode is Kanjertrainingen. Het belangrijkste doel hiervan is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan ervaart de leerling minder sociale stress.

Zorgen

In de Kamerbrief schrijft Dekker dat het plan van aanpak voortkwam uit gezamenlijke zorgen over pesten op school, mede naar aanleiding van enkele tragische incidenten. Vorig jaar kwam een aantal keer groot in het nieuws dat scholieren zelfmoord hadden gepleegd, mogelijk mede veroorzaakt doordat ze gepest werden.

Ook moet er op lerarenopleidingen meer aandacht komen voor het aanpakken van pesten. Stichting School en Veiligheid is samen met de pabo’s en de lerarenopleidingen bezig met een verkenning van de manieren waarop de opleidingen aandacht besteden aan pesten. De eerste resultaten hiervan zijn volgens de staatssecretaris deze zomer bekend.