Minister Jet Bussemaker van Onderwijs en de regeringspartijen VVD en PvdA hebben bijna een akkoord met de oppositiefracties D66 en GroenLinks over de invoering van een sociaal leenstelsel.

Dat bleek maandagavond bij overleg hierover. De partijen praten woensdag verder, zegt een bron. Mogelijk wordt dan de knoop doorgehakt. Dinsdag zou Bussemaker nog overleggen met het onderwijsveld.

Het kabinet wil de huidige studiebeurs omzetten in een lening. Om dat plan door de Eerste Kamer te krijgen is er steun nodig van D66 en GroenLinks. Die willen het plan wel steunen, maar stellen wel eisen. Zo wil GroenLinks dat de OV-jaarkaart blijft bestaan. Volgens betrokkenen is de kans daarop groot. 

Het kabinet wilde de OV-jaarkaart vervangen door een kortingskaart. Er komen nog meer wijzigingen in het kabinetsvoorstel, maar welke is onduidelijk.

Vrees

Als het sociale leenstelsel er echt komt, zal een studie 12.000 tot 15.000 euro duurder worden en daardoor zullen minder mensen gaan studeren. Dat is de vrees van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).

Ook de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) maken zich zorgen.  ''10 procent van de huidige studenten zou niet aan zijn of haar studie zijn begonnen in het geval van een leenstelsel. Een duidelijke stap in de verkeerde richting'', vindt LSVB-voorzitter Jorien Janssen. Dinsdag voert de LSVB actie op Het Plein in Den Haag

De fractievoorzitters van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks praatten maandagavond met minister Jet Bussemaker van Onderwijs over de invoering van een sociaal leenstelsel voor studenten. Daarbij zou de basisbeurs worden omgezet in een lening.

Het is nog niet bekend of studenten in actie komen tegen het leenstelsel. ''Het is niet zo dat met blokletters actie in mijn agenda staat. We stappen waarschijnlijk ook niet naar de rechter, want het lijkt niet onwettig'', zegt ISO-voorzitter Ruud Nauts.

Schrappen

Het schrappen van de basisbeurs moet uiteindelijk 810 miljoen euro opleveren, wat zal worden geherinvesteerd in het onderwijs. Door de wensen van GroenLinks en D66 zal dit bedrag echter lager worden.

Het wetsvoorstel om de basisbeurs te vervangen door een leenstelsel is een waar hoofdpijndossier voor Bussemaker.

Vanwege gebrek aan steun voor het kabinet in de Eerste Kamer worden al meer dan een jaar gesprekken gevoerd met D66 en GroenLinks.

Een jaar geleden besloot de minister de invoering in de bachelorfase, die gepland stond voor studiejaar 2014/2015, een jaar uit te stellen. In december zag ze zich genoodzaakt ook de invoering in de masterfase een jaar uit te stellen.