Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie vindt dat zoveel mogelijk moet worden voorkomen dat asielzoekende kinderen in een cel worden opgesloten. 

Op dit moment zit er volgens hem ''een tiental’’ kinderen in grensdetentie. 

Asielzoekende kinderen of gezinnen die Nederland net binnenkomen, worden in de toekomst niet meer in cellen opgesloten. Ze kunnen dan naar een gezinsvriendelijke locatie, waar geen cellen en geen tralies zijn maar waar wel een muur omheen staat.

Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie zei dat vrijdag tegen het ANP in een reactie op de kritiek van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Nils Muiznieks van de Raad van Europa. Die vindt dat het gevangenzetten van asielzoekers, en met name kinderen, ingaat tegen de mensenrechten.

Ook Teeven vindt dat zo veel mogelijk moet worden voorkomen dat kinderen in een cel worden opgesloten. Dat gebeurt nu soms alleen nog in grensdetentie, als ze net Nederland zijn binnengekomen, voordat ze naar een opvanglocatie worden doorgestuurd. Op dit moment gaat het volgens hem om ''een tiental’’ kinderen.

Weerstand

In de Tweede Kamer bestaat veel weerstand tegen de opsluiting van kinderen, omdat ze er niet thuishoren, niets crimineels hebben gedaan en het angstig is voor ze. In overleg met de Kamer werkte Teeven al aan een oplossing en hij zal de Kamer binnenkort daarover inlichten, zei hij.

In de gezinsvriendelijke locatie is kinderopvang aanwezig. In Zweden wordt al op die manier gewerkt, zei de bewindsman.

Uitgeprocedeerde gezinnen en kinderen die op het punt staan te worden uitgezet, worden al niet meer opgesloten in vreemdelingenbewaring. Dat is afgeschaft onder zijn voorganger, zei Teeven. De betrokkenen werden destijds opgesloten om te voorkomen dat ze in de illegaliteit duiken.

Volgens Teeven doen gezinnen dat soms nog steeds als ze horen dat ze Nederland moeten verlaten. Om dit fenomeen tegen te gaan, wordt de nieuwe locatie voor de binnenkomende gezinnen ook bestemd voor de uitgeprocedeerde gezinnen.

Grenscontroles

Het kabinet heeft vrijdag ingestemd met een voorstel van Teeven tot uitbreiding van het mobiel vreemdelingentoezicht. Op die manier moet mensensmokkel en illegale grensoverschrijding beter kunnen worden aangepakt. 

Vooral het toezicht op treinen wordt verruimd, zodat meer treinen en meer coupés kunnen worden gecontroleerd. Doel is om effectiever op te treden als er grote aantallen illegalen Nederland binnenkomen of van plan zijn dat te doen.

De marechaussee mag dan tijdelijk meer gaan controleren op wegen, vaarwegen en vliegroutes. 

Eritrea

Aanleiding voor de wijziging is het grote aantal asielzoekers uit vooral Eritrea dat de afgelopen weken Nederland bereikt. Ze reizen vaak met internationale treinen. Volgens Teeven zijn er aanwijzingen dat er mensensmokkel achter deze plotselinge toestroom zit.

Inmiddels werkt de marechaussee intensief samen met het OM, de politie, de immigratie- en naturalisatiedienst IND en het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel om zicht te krijgen op de activiteiten achter deze asielstroom.

Teeven hoopt dat de uitbreiding van het toezicht per 1 juli in werking kan treden.