Het college van burgemeester en wethouders van een gemeente kan raadsleden niet dwingend geheimhouding opleggen over bepaalde stukken. 

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van een gemeente en dus heeft alleen de raad de bevoegdheid om geheimhouding te bepalen.

Dat heeft de Raad van State woensdag besloten in een zaak van een raadslid in Deventer tegen het college van die stad. Het raadslid was het niet eens met de geheimhouding van financiële stukken over de bouw van een nieuw stadskantoor met parkeergarage.

Deventer moet zich van de hoogste bestuursrechter opnieuw over de zaak buigen, aangezien het college niet de bevoegde instantie was om een besluit te nemen.

Gemeenteraad

Volgens de hoogste bestuursrechter kan het college de raad voorleggen om bepaalde zaken geheim te houden. Als de gemeenteraad het daarmee eens is, moet dat in de eerstvolgende vergadering worden bekrachtigd. Alleen de gemeenteraad kan later de geheimhouding weer opheffen. Burgemeester en wethouders zijn niet bevoegd om dat af te dwingen.

Het Deventer raadslid moet nu aan de gemeenteraad vragen of hij alsnog inzicht in de cijfers kan krijgen.