Nederland stuurt net als Duitsland mensen terug naar buurlanden als er sprake is van illegale grensoverschrijding. In 2013 deed Nederland dat 550 keer, naar Duitsland en België. 

Dat zei staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) dinsdag in de Tweede Kamer. Duitsland stuurde vorig jaar 450 personen terug naar Nederland, die illegaal vanuit Nederland de grens over kwamen.

Maar volgens Teeven gaat het hierbij niet om asielzoekers. ''In dat geval uiten mensen meteen de wens om asiel aan te vragen; die sturen we niet terug. Dat is wezenlijk wat anders dan illegale grensoverschrijding.''

Hij reageerde daarmee op aantijgingen van het CDA, dat suggereerde dat Duitsland wel asielzoekers terugstuurt aan de grens en dat Nederland dat niet doet en daardoor ''het braafste jongetje van de klas is''. Volgens Teeven is dat dus een misvatting.

Procedure

In de procedure wordt bekeken of asielzoekers al in een ander land asiel hebben verzocht. Volgens het zogeheten Dublin-akkoord moet de aanvraag van asielzoekers worden behandeld in het eerste EU-land waar ze binnenkomen.

Veel asielzoekers vanuit Afrika en het Midden-Oosten komen aan in landen aan de grens van Europa, zoals Italië. Dat land klaagt over de forse instroom en wil hulp van de EU bij de opvang. Volgens Teeven is de asieldruk op Italië minder groot dan het lijkt. Hij wees erop dat Nederland, Duitsland, Zweden, Denemarken en België meer asielzoekers opvangen in verhouding tot het aantal inwoners dan Italië doet.

Eritrea

Teeven sprak dinsdag nog met zijn Italiaanse collega over de explosieve groei aan asielzoekers uit vooral Eritrea die in Nederland aankloppen. Bijna niemand van hen is geïdentificeerd terwijl dat volgens EU-regels wel zou moeten. Hij sprak Italië aan op het nakomen daarvan. Binnenkort is er Europees overleg over de asielkwestie. De Kamer schortte het overleg op.

Waarom Eritrese asielzoekers massaal naar Nederland komen