De plotseling sterk verhoogde asielinstroom uit Eritrea werkt 'maatschappelijk ontwrichtend'.

Dat zei premier Mark Rutte vrijdag in zijn wekelijkse persconferentie. Van een zeer beperkte instroom steeg deze afgelopen tijd ineens naar zo'n duizend Eritreërs per week. 

"Onze hele samenleving is gebaat bij maatschappelijk draagvlak. Als mensen echt in de problemen zitten dan dragen we een steentje bij, maar deze aantallen zijn niet te dragen", aldus de premier. 

De instroom is zo groot dat momenteel wordt gezocht naar alternatieve locaties, waaronder een leegstaande kazerne in Budel. Ook wordt gekeken naar sporthallen en leegstaande scholen. Ook wordt niet uitgesloten dat er tentenkampen moeten worden opgezet.

Geen open huis

Het kabinet onderzoekt momenteel waarom de instroom ineens zo is toegenomen, maar naar alle waarschijnlijkheid zitten hier mensenhandelaren achter. 

Rutte richtte zich dan ook tot hen. "Als u dacht aan Nederland vanwege de snelle asielprocedure, zeg ik: zo werkt het niet. Nederland is geen open huis. We zullen het lek boven krijgen."

Zo'n 80 procent van de aanvragen van asielzoekers uit Eritrea zou worden ingewilligd, liet het ministerie eerder weten, al is dit percentage vergelijkbaar met andere lidstaten.

Volgens de premier wordt er door Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) nu wel extra grondig naar de zaken gekeken om te bekijken welke asielzoekers wel en welke geen recht hebben op verblijf.

Ook is het grenstoezicht aangescherpt om de instroom te kunnen beperken. "Elke knop die we kunnen indrukken om dit te stoppen, zullen we inzetten", aldus Rutte.

Motie van wantrouwen

Staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) moest zich donderdag verantwoorden in de Tweede Kamer nadat zijn diensten de verhoogde asielinstroom vorige week opmerkte. Hij sprak eerder van een alarmerende situatie. 

De PVV vindt dat Teeven te weinig doet om de instroom te stoppen en diende een motie van wantrouwen in die door geen enkele andere partij werd gesteund.

Italië

De kwestie zal Europees moeten worden aangekaart. Eritreërs komen namelijk vermoedelijk via Italië Europa binnen, maar de Italianen vinden dat Europa te weinig doet om hen te helpen de toestroom te verwerken.

Italië zou daarom tegen de Europese regels in de asielzoekers laten doorreizen naar andere Europese landen.

Waarom Eritrese asielzoekers massaal naar Nederland komen