De strijd tegen malafide uitzendbureaus wordt harder. Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) neemt meer maatregelen tegen louche praktijken in de branche, samen met Inspectie SZW, de Belastingdienst en het UWV.

Er wordt onder meer scherper gecontroleerd en de lat om een bepaald certificaat te krijgen komt hoger te liggen. De afgelopen jaren werd ook al stevig gecontroleerd.

Er werd voor ruim 100 miljoen euro aan boetes uitgedeeld. Maar te veel ondernemingen gaan nog in de fout, ook gecertificeerde uitzendbureaus, zo blijkt uit een brief van de minister aan de Tweede Kamer.

De overheid eigent zich nu een grotere 'regierol' toe. Bij onvoldoende vooruitgang komt Asscher met een alternatief systeem, meldt hij.

Er is in de uitzendwereld nogal eens sprake van moedwillige en systematische overtreding van fiscale en arbeidswetten. De sector neemt zelf wel stappen daartegen, maar niet snel genoeg, vindt Asscher. Vandaar dat de overheid meer wil sturen.

Zelfregulering

De NBBU, brancheorganisatie voor bemiddelings- en uitzendbureaus, vindt het verstandig dat minister Asscher de samenwerking tussen de overheid en de sector verder wil uitbouwen.

Wel pleit de organisatie voor zelfregulering binnen de sector, en geen al te strenge overheidsinmenging. "De kracht van zelfregulering is dat partijen gemotiveerd zijn om eraan te blijven voldoen. Omdat ze er zelf voor hebben gekozen en er zorg voor dragen. Dat is een heel ander mechanisme dan als een onderneming een regel opgelegd krijgt."

Reële kans

Arend van Wijngaarden van vakbond CNV ziet de aangekondigde maatregelen als een reële kans de positie van werknemers in de uitzendbranche te verbeteren. "Wij ondersteunen een snelle uitwerking van deze maatregelen om zo een werkelijk schone sector dichterbij brengen."

Om de maatregelen daadwerkelijk te laten slagen is het wel zaak dat ze voldoende worden ondersteund door nieuwe wetgeving om schijnconstructies tegen te gaan, benadrukt Van Wijngaarden.

"Daarbij denk ik aan bijvoorbeeld de invoering van ketenaansprakelijkheid en een verbod op verrekening van kosten met het loon, voor zaken als transport en huisvesting."