Een 'uphill struggle', zo noemt VVD-lijsttrekker voor de Europese verkiezingen Hans van Baalen zijn missie om de Brusselse regeldrift te temmen. "Wie meer Europese regels wil vindt bijna altijd een meerderheid."

De Europarlementariër ziet zichzelf vooral als lobbyist voor een bescheiden Europa dat focust op banen en veiligheid. 

Geen gemakkelijke opgave aangezien het overgrote deel van het Europees Parlement juist meer Brusselse macht en regels wil, zo stelt Van Baalen vast. 

Dat zijn eigen liberale fractievoorzitter, Guy Verhofstadt, de grootste pleitbezorger van federalisme en centralisme in Europa is maakt zijn opdracht nog ingewikkelder.

"Ik richt me op de belangenbehartiging voor Nederland."

Dan is de Europese fractie waar de VVD nu in zit, met D66, wel de laatste waar je in wil zitten toch?

"De christendemocraten willen exact hetzelfde. In hun verkiezingsprogramma staat zonder omwegen een federaal Europa als streven opgenomen. Het CDA heeft daar hun handtekening onder gezet. De sociaaldemocraten hebben regels maken zelfs in hun DNA."

Dan is het dus tegengevallen wat je in het Europees Parlement kunt bereiken? De meerderheid wil meer macht naar de EU.

"Het is een 'uphill struggle', maar samen met de partij, samen met de fractie, samen met de Nederlandse regering hebben we geprobeerd om de overdracht van macht naar Brussel te beperken."

Maar uw leider Verhofstadt wil juist veel meer EU.

"Ik deel niet zijn dromerij over een federaal Europa, maar we moeten wel samenwerken anders is er geen sterk liberaal geluid. En die Verenigde Staten van Europa gaat er nooit komen, want dan heb je instemming nodig van de 28 lidstaten."

Kunt u een voorbeeld noemen waarbij u er in bent geslaagd macht terug te brengen naar de lidstaten?

"Ik heb me met de liberale fractie in het Europees Parlement hard gemaakt voor het naar beneden brengen van de begroting. Dat was vloeken in de Europese kerk."

De begroting gaat niet om macht of regels.

"Een begroting gaat over geld, dus macht. En ik heb me ingezet om tegen domme plannen te stemmen, zoals fondsen voor daklozen."

U bent machteloos, aangezien het overgrote deel van het Europees Parlement meer Brussel wil. U kunt hooguit af en toe proberen af te remmen.

"Ik ben David. En de Europese instellingen zijn Goliath. Uiteindelijk heeft David gewonnen."

U bent David, maar wie is uw liberale fractie dan?

"Dat zijn mijn broertjes."

Daar gaat het mis. Die broertjes zijn het volstrekt oneens. Uw broertje Verhofstadt wil een Verenigde Staten van Europa.

"Ik versla Goliath niet alleen. In dat team zit Rutte, maar ook af en toe Dijsselbloem en af en toe Verhofstadt. Teamwork loont."

"In de liberale fractie zitten veel gelijkgestemden die geen federaal Europa willen, maar een Europa van de vrijheid. Hoe meer mensen VVD stemmen, hoe sterker dat geluid."

Jullie willen de macht van de nationale parlementen versterken door Brusselse voorstellen via een 'rode kaart' te kunnen blokkeren. PvdA-lijsttrekker Paul Tang heeft daar een voorwaarde aan verbonden, namelijk Europese maatregelen tegen de werkloosheid. Is dat aanvaardbaar?

"Als dat kan door minder regels en handelsverdragen voor het bedrijfsleven dan is dat prima, maar in zijn DNA zit een banenplan." 

"In de jaren negentig zijn er 43.000 Melkertbanen gecreëerd. Dat kostte omgerekend ongeveer een miljard euro. Slechts 6 procent kreeg uiteindelijk een baan en soms zelfs op eigen kracht. Dat is dus geldverspilling."

U weet dat uw eigen minister Kamp ook bezig is met banenplannen?

"Ik zeg: op Europees niveau moet je het niet doen. Ik ben tegen banenplannen."

U ziet dus niks in het beleid van Kamp?

"Ik ga niet de plannen van Kamp beoordelen. Tang wil een Europees banenplan, maar in Nederland zijn zijn partijgenoten Asscher en Dijsselbloem daar niet voor. Hoe ze dit bij de PvdA bedacht hebben? Volgens mij is het gewoon een gebrek aan visie op Europa."

U vond toch ook dat Brussel moest gaan over banen?

"De Europese Commissie is bezig met een handelsverdrag met Japan, dat kan 4 miljard voor Nederland opleveren. Een handelsverdrag met Canada kan 2 miljard opleveren. Het handelsverdrag met de VS misschien wel 5 miljard. Dat is echt geld dus dat zijn echte banen. De PvdA grossiert in monopoliegeld en nepbanen."

Hoe beoordeelt u dan de werkloosheidsnorm, zoals voorgesteld door Tang, waarbij een land boetes kan krijgen als er meer dan 5 procent werkloosheid is?

"Als klinkklare onzin. Alleen Oostenrijk zit onder de 5 procent. Nederland zit op 8 procent ongeveer. Dus Nederland verdient volgens Tang straf." 

"Wat is die straf dan? Als een bedrijf mensen moet ontslaan omdat de markt tegenzit dan wil Tang zo'n bedrijf straffen waardoor ze nog meer mensen moeten ontslaan. Dat spot met elke economische realiteit."

"Hij zegt ook dat je de begrotingsregels dan maar moet loslaten. Dan geldt dus geen prikkel meer om de euro stabiel te houden. Wat hij doet is het opblazen van de Europese muntunie. De eerste die dat niet laat gebeuren is zijn partijgenoot Dijsselbloem."