Het maken van een stemfie wordt niet verboden bij de Europese verkiezingen, dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. 

Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) heeft zich niet onjuist en dus ook niet onrechtmatig geuit over de stemfies rond de verkiezingen en moet zijn uitspraken dus niet rectificeren.

Een stemfie is een foto van jezelf in het stemhokje mét ingevuld stembiljet. Volgens het Platform Burgerrechten is een stemfie in strijd met het stemgeheim. 

​De rechter oordeelt dat de eisers terecht aandacht vragen voor de nadelen van de stemfie. De nadelen wegen zwaader van de voordelen. Maar dat wil niet zeggen dat de stemfies verboden worden. 

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar maakten honderden mensen een stemfie. Plasterk liet rond die verkiezingen via Twitter en in een brief aan gemeenten weten dat het maken van een stemfie is toegestaan. Dat was tegen het zere been van het Platform Bescherming Burgerrechten.

De overheid heeft immers aangekondigd via posters in de stemlokalen bekend te maken dat kiezers niet hun stem bekend hoeven te maken.

Bekijk de uitspraak van de rechter: