Het kinderpardon moet ruimhartiger worden toegepast. De ledenraad van de PvdA heeft donderdagavond een motie hierover aangenomen. Het partijbestuur staat achter dit besluit.

De politieke ledenraad van de partij kwam in Zwolle bijeen. De afdeling Ede deed het voorstel om ook een verblijfsvergunning mogelijk te maken voor kinderen die onder gemeentelijk toezicht vielen.

Nu geldt dat pardon alleen nog voor kinderen die de laatste vijf jaar onder toezicht van het Rijk stonden. Volgens de partij gaat het om 97 kinderen van wie 26 al een vergunning gekregen hebben.

In februari werd deze motie nog door de ledenraad van de PvdA verworpen.

Toezicht

''Deze regel is alleen van toepassing op kinderen die onder rijkstoezicht staan, maar daar laten we het niet bij'', zei fractievoorzitter Diederik Samsom. ''We laten ons daarbij niet in de weg zitten door regels of een staatssecretaris.'' 

Volgens de partijleider stonden kinderen die duidelijk in beeld waren bij gemeenten, in feite ook onder toezicht. Samsom ergerde zich aan kinderen die op televisie komen om hun toekomst te bevechten. ''Kinderen horen te spelen en te leven, niet te worden gebruikt als politieke trofee voor een geslaagd of falend beleid.''

De motie was ingediend door partijlid Alet van Leeuwen. Ze wilde ermee de weeffout - waardoor kinderen onder gemeentelijk toezicht buiten de boot dreigen te vallen - herstellen. Partijvoorzitter Hans Spekman wist van de mogelijke weeffout toen het kinderpardon ontstond.

''In sommige gemeenten heb je een officiële opvang, in andere gemeenten niet. Waar we naar streven is dat kinderen in het zicht van de overheid niet de dupe zijn.'' Er zijn altijd dilemma's als het gaat om asielaanvragen, meent Spekman. ''Niet hoe het beleid uitgevoerd wordt, maar de kinderen zelf moeten daarbij centraal staan.''